Розділ: Моніторинг якості освітньої діяльності і якості освіти

0

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

СХВАЛЕНО рішенням педагогічної ради Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Протокол № 10 від 30.08.2021 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом № 146-од від 31.08.2021 р.     ПОЛОЖЕННЯ  ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ у Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 Конотопської міської...

0

Моніторинг якості освітньої діяльності за підсумками I семестру 2020-2021 навчального року

Моніторинг якості освітньої діяльності за підсумками I семестру 2020-2021 навчального року Однією із форм організації освітнього процесу  є проведення  зрізів знань, моніторингу з базових дисциплін, результати яких відображають ступінь засвоєння здобувачами освіти знань з того чи іншого предмета. Тексти завдань...

0

Аналіз освітньої діяльності 2019-2020

Стан організації та здійснення освітнього процесу   За підсумками 2019 – 2020  навчального року із 458 здобувачів освіти 1 – 11 класів: 114  здобувачів освіти  1-2-х класів –оцінені вербально; 296 здобувачів освіти  2-8, 10 класів оцінені і переведені до наступних;...

Аналіз роботи школи у 2019-2020 навчальному році та завдання на 2020-2021 навчальний рік
0

Аналіз роботи школи у 2019-2020 навчальному році та завдання на 2020-2021 навчальний рік

Аналіз роботи школи у 2019-2020 навчальному році та завдання на 2020-2021 навчальний рік Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»...

0

Моніторинг навчальних досягнень учнів

Рівень навчальних досягнень учнів Станом на 31 травня 2019 року за підсумками навчального року всі здобувачі освіти 1-3, 5-8, 10 класів атестовані та переведені до наступного класу, а учні 4 класу атестовані та переведені до основної школи. Рівень навчальних досягнень...

0

Підсумки моніторингового дослідження знань і умінь школярів за І семестр

За підсумками І семестру  в школі було проведено моніторингове дослідження знань і умінь школярів. Тексти завдань для моніторингових робіт були своєчасно підготовлені  вчителями-предметниками. Зміст і рівень складності завдань відповідали навчальним програмам. Учителі забезпечили повне дотримання методики проведення контролю і критеріїв...

0

Результати моніторингових досліджень та державної підсумкової атестації здобувачів освіти Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11

Проведення діагностичних контрольних робіт на початок та кінець навчального року, предметно-тематичний контроль є основними методами вивчення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти усіх класів з усіх предметів, що здійснювалося в системі моніторингу якості освіти. Застосування єдиних підходів дозволило уніфікувати контроль освітнього...