Звіт директора про роботу у 2016-2017 навчальному році

Звіт

директора Конотопської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №11

Кашуби Т.І. про роботу у 2016-2017 навчальному року

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров’я.

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Конотопської міської ради Сумської області, комунальної форми власності з українською мовою навчання, проектною потужністю 400 місць, на даний час навчається 408 учнів. У школі 16 класів із них 9 навчається у першу зміну та 3-4 класи у другу,  та 6, 7-А, 7-Б класи навчалися у підзміну.

 

Аналіз руху учнів

Клас На 05.09.2016 На 26.05.2017 Різниця Прибуло Вибуло ЗНЗ міста ЗНЗ інших міст, сіл Інші навч.заклади (ПТУ, технікуми) Виїхали за межі країни
1-А 29 30 1 1 1
1-Б 32 32
2 32 30 2 2 1 1
3-А 20 20
3-Б 23 23
4-А 26 27 1 1 1
4-Б 29 29
5 27 29 2 2 2
6 30 30
7-А 19 18 1 1 1
7-Б 21 20 1 1 1
8-А 21 21
8-Б 24 25 1 1 1
9 30 29 1 1 1
10 15 13 2 2 2
11 26 26

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини, і пов’язана з переїздами.

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2016/2017 навчальному році були:

 • організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;
 • спільна робота з ДНЗ № 13
 • контроль за відвідування учнями навчальних занять;
 • організація навчання за індивідуальною формою;

 організація роботи з підготовки учнів до навчання в школі

    На виконання рішень Постанови Кабінету Міністрів від 12.04.2000 р. і наказу відділу освіти Конотопської міської ради було проведено облік дітей шкільного віку мікрорайону школи:

 

Всього в мікрорайоні обліковано – 454 дітей

Кількість дітей від 5 до 18 років по мікрорайону:

5 років – 34

ДНЗ –  30      вдома –   3        СШ № 12 – 1              

 

6 років – 37                                                 12 років – 41

7 років – 27                                                 13 років – 41

8 років – 27                                                 14 років – 37

9 років – 35                                                 15 років – 38

10 років – 32                                               16 років – 33

11 років – 37                                                17 років – 35

 

ДНЗ (6 років) – 10   Вдома (6 років) – 1                          

ЗОШ № 11 –    186                        Інтернат (Білопілля) – 3

НВК №1«Казка» – 2                      Інтернат (Шостка) – 1                 

НВК-ЗОШ І ст. – 4                         КПТ – 4        

Гімназія – 2                                     ДПТНЗ  – 7

СШ № 2 –1                                     КПТ СумДу – 3

СШ № 3 –5                                     КІПТ – 2  

ЗОШ № 5 – 5                                  Професійний ліцей № 8 – 1

ЗОШ № 10 – 23                              Професійний ліцей № 20 – 1 

СШ № 12 –  126                              Київ.коледж економіки і права – 2    

ЗОШ № 13 – 1                                Медичне училище – 2

Інтернат № 1 – 1                             Університети, академії – 19

Інтернат № 2 – 4                             не навч.,не працює – 1

                                                 

     Діти інваліди – 3 ( Максименко Тетяна Олександрівна 1994 р.н.,вул. Клубна 21/38; Сафронов Олег Володимирович 2001 р.н., вул. Горького 12 ; Мороз Юлія Миколаївна 2008 р.н., вул. Деповська 32 – не навчаються.

 

Педагогічні кадри

У 2016-2017 навчальному році в школі працювало 28 вчителів, 1 вихователь групи продовженого дня , 1 психолог. Із них:

Мають педагогічне звання:    

Старший учитель – 5;

Відмінник освіти України – 2;

Учителів з вищою категорією – 9;

Учителів спеціалістів I категорії – 8;

Учителів спеціалістів II  категорії –7;

Спеціалістів – 4

За підсумками атестації  присвоєно (підтверджено раніше присвоєні) кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії»   – 5 (62,5%);

«спеціаліст першої категорії» – 2 (25%);

«спеціаліст другої категорії» – 1 (12,5%);

Атестація вчителів

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту», частини першої статті 27 Закону України  «Про загальну середню освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, та змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1473 від 20.12.2011року та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135, на виконання наказу відділу освіти від 16.09.2016 № 418-од «Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти міста  в 2016-2017 навчальному році»,  наказу Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 від 05.10.2016 №188 «Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників школи у 2016-2017 навчальному році», на підставі рішення атестаційної комісії  Конотопської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №11 , протокол від 09.03.2017 №4, та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності працівників, росту їх професійної майстерності у навчальному закладі проведена атестація педагогічних працівників.

         З метою якісної організації атестаційного процесу у вересні 2016 року відбулась нарада при директорові, на якій були поставлені основні завдання щодо забезпечення організації та проведення атестації, дотримання системи комплексної оцінки діяльності педагогів, посилення контролю за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу. Члени шкільної атестаційної комісії, закріплені за педагогічними працівниками, які атестуються, вивчали досвід та результативність їх роботи, аналізували дотримання нормативно-правових засад атестаційного процесу.

         Із 29 педагогічних працівників школи в 2016 – 2017 навчальному році атестовано 7 педагогів та практичного психолога  школи,  що складає 28% ( у порівнянні з 2015-2016 навчальним роком 9 – 31%). За підсумками атестації 1 педагогічному  працівникові  (12,5%) присвоєно  ІІ кваліфікаційну  категорію, 1 педагогічному працівникові (12,5%) присвоєно  І кваліфікаційну  категорію.  Одному педагогічному працівнику (12,5%)  встановлено вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший учитель», двом педагогічним працівникам (25%)  встановлено вищу кваліфікаційну категорію, 1 педагогу продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та одному педагогічному працівникові  продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  категорії» та педагогічне звання «старший учитель». Практичному психологу школи встановлено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». Аналіз цифрових показників наслідків атестації свідчить про підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів у 2016-2017 навчальному році у 6 (75%) педагогічних працівників, що вище  рівня минулого навчального року.

         Хід атестації педагогічних  кадрів у навчальному закладі перебуває на постійному контролі. На нарадах при директорові аналізувався стан управлінської діяльності адміністрації щодо організації атестації в 2016-2017 навчальному році.

За підсумками атестації в школі проведено заключний методичний захід  «Методична скарбничка», на якому вчителі демонстрували свої наробки, ділилися досвідом своєї роботи,  демонструючи найцікавіше на мультимедійному екрані.

         Педагоги друкують свої матеріали у  педагогічних журналах «Все для вчителя», «Відкритий урок», розміщують методичні розробки уроків на педагогічних Інтернет-сайтах.

         Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в проходженні атестації безпосередньо вчителям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи вчителів шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань, відвідування уроків і позакласних заходів, аналізу результатів роботи з батьками учнів, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних  ситуацій. До міської атестаційної комісії з апеляцією на рішення шкільної атестаційної комісії звернень не надійшло.

         За підсумками атестації присвоєно (підтверджено раніше присвоєні) кваліфікаційні категорії:

 • «спеціаліст вищої категорії» – 5 (62,5%)
 • «спеціаліст І категорії» – 2 (25%)
 • «спеціаліст II категорії» – 1 (12,5%)

Учителі, які атестувались, були активними учасниками шкільних і міських методичних заходів, малих колективних форм методичної роботи, займались проектною діяльністю.

         Атестаційна комісія навчального закладу відмічає якісну підготовку до атестації всіх учителів, які атестувалися.

Підсумки методичної роботи у школі

    Науково-методична робота в школі велася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», згідно Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, схвалених листом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2002р. №1/9-21.8, наказу по школі від 19.09.2016 року №177 «Про організацію науково-методичної роботи з педкадрами в 2016-2017 навчальному році».

   У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу  над науково-методичною проблемою, конкретизувавши її «Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку учнів, створення якісного освітнього простору в школі шляхом використання можливостей хмарних сервісів у навчально-виховному процесі».

      Основні зусилля були направлені на підвищення рівня методичної підготовки вчителів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні та хмарні  аспекти навчання, всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості сучасними, більш ефективними педагогічними технологіями.

     Система методичної роботи в школі була спрямована на реалізацію Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2016 – 2017 навчальний рік, Концепції профільного навчання – системи взаємопов’язаних заходів, основаних на досягненнях науки і передового педагогічного досвіду у справі навчання, виховання і розвитку, на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного вчителя і колективу в цілому.

     Протягом навчального року директором школи, вчителем вищої категорії Кашубою Т.І. проводилися пропедевтичні курси з підготовки учнів до профільного класу. Учні пройшли вступні співбесіди. Було сформовано клас природничого профілю (біолого-хімічний профіль).

  Серед основних завдань, які постали перед системою методичної роботи щодо впровадження профільного навчання, можна виділити:

 • забезпечення умов впровадження профільного навчання;
 • запровадження моніторингових досліджень результативності навчальних досягнень з різних предметів у профільних класах;
 • організація науково-дослідної роботи школярів;
 • вироблення єдиних педагогічних позицій, спільних цінностей, традицій;
 • впровадження і використання в процесі навчання і виховання інноваційних технологій;
 • постійне підвищення педагогічної майстерності, професіоналізму.

    Ці завдання творчо вирішувалися педагогічним колективом через різні форми методичної роботи: шкільні методичні об’єднання вчителів, психолого – педагогічний семінар – практикум; творчі групи, динамічну групу, школу молодого вчителя, інструктивно-методичні наради. Педагогічна рада була творчою лабораторією, яка сприяла розвитку творчого педагогічного потенціалу колективу, націлювала педколектив на піднесення якості й ефективності навчально-виховного процесу. Широко застосовувалися інноваційні форми проведення педрад: мультимедійна презентація досвіду роботи, консиліум, круглий стіл, психолого-педагогічний турнір.

          У структурі методичної роботи однією із організаційних форм групової роботи є методичні об’єднання вчителів. Протягом року працювало   методичне об’єднання  вчителів початкових класів  і методичне об’єднання класних керівників.

   У 2016 – 2017 навчальному році творча група вчителів  старшої школи  працювала над реалізацією науково – методичної проблеми  «Хмарні сервіси Office 365».

    Учителі продовжували працювати над вирішенням завдань, що були поставлені Міністерством освіти, державними та регіональними  документами, місцевими органами влади, відділом освіти та планом роботи творчої групи.

     Було проведено 4 засідання творчої групи вчителів, на яких розглядалися питання згідно річного плану роботи творчої групи. Заключне засідання відбулося у формі          творчого діалогу «Вдосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учнів», під час якого обговорювалася та аналізувалася проведена за рік робота, особливо практична частина (відкриті уроки, зокрема під час проведення обласного науково-практичного семінару методистів районних (міських) методичних кабінетів відділів освіти Сумської області, керівників методичних об’єднань учителів хімії «Інноваційна діяльність учителів хімії» ). Члени творчої групи систематизували напрацьований матеріал та розмістили в хмарі.

Динамічна група вчителів основної та старшої школи протягом навчального року приділяла значну увагу підвищенню результативності уроків через підвищення професійної компетентності вчителів, формуванню системності знань учнів, виробленню в них практичних і пізнавальних умінь; працювала над науково – методичною проблемою «Роль інноваційної культури педагога в творчому та інтелектуальному розвитку учнів». Уся робота динамічної групи нашої школи проводилася згідно плану, який складався у вересні на весь навчальний рік.

Протягом навчального року відбулося 4 засідання динамічної групи. На заключному засіданні відбувся методичний діалог «Самореалізація особистості в різних видах творчої діяльності» та підготовка методичних рекомендацій «Роль інноваційної культури педагога в творчому та інтелектуальному розвитку учнів».

         У 2016-2017 навчальному році  педагогічний  колектив поповнився молодими спеціалістами. Продовжили педагогічну діяльність учителі-предметники, які мають невеликий стаж роботи. З метою оволодіння молодими фахівцями практичними навичками, необхідними для педагогічної діяльності, формування вмінь застосовувати теоретичні  знання, набуті під час навчання у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності, вивчення передового педагогічного досвіду з викладання своїх предметів, засвоєнням сучасних методів і форм навчання, набуття та вдосконалення педагогічних навичок виховної роботи з дітьми, у нашій школі функціонувала «Школа молодого учителя», керівником якої є вчитель англійської мови  Концева І.С., спеціаліст першої категорії.

Заключним етапом роботи школи молодого учителя стали творчі звіти молодих фахівців «Мої успіхи та невдачі», в яких вони висвітлили свої педагогічні надбання, здобутки та недоліки за 2016-2017 навчальний рік.

Початкова освіта – це перший освітній рівень, який закладає фундамент загальноосвітньої підготовки школярів. Тому пріоритетне завдання навчання в початковій школі на сучасному етапі має не лише сформувати в учнів певну кількість знань, загальнонавчальних умінь і навичок, а забезпечити подальше становлення особистості дитини, розвиток її розумових здібностей, і в першу чергу навчити дітей самостійно і творчо мислити.

В.О. Сухомлинський закликав учителів дбати, «щоб дитина в початковій школі була передусім думаючою, активним добувачем знань, тоді знання, які засвоюють молодші школярі, будуть дійовими, а не формальним багажем. Учні зможуть застосовувати їх для розв’язання різних завдань у навчальній та практичній діяльності».

У 2016-2017 н.р. методичне об’єднання вчителів початкових класів продовжило працювати над проблемою «Розвиток розумових здібностей як необхідна складова формування інноваційної творчої особистості». Розумове виховання у широкому розумінні передбачає виховання допитливої інтелектуально розвиненої особистості здатної до самостійного творчого пізнання світу.

Робота методичного об’єднання будувалася на наданні реальної допомоги педагогові у вирішенні актуальних проблем навчально-виховного характеру, на стимулюванні пошуку і впровадженні методичних інновацій у педагогічну діяльність для підвищення професійної активності вчителя, на активізації особистості, творчої діяльності, залучаючи всіх учителів до різноманітних форм методичної роботи, на використанні  творчого потенціалу педагогів з метою розвитку інноваційної творчої особистості молодшого школяра. Підвищувалась мотивація вчителя з метою впливу на активний розвиток педагогічного процесу в школі. Протягом навчального року була налагоджена тісна співпраця між вчителями початкових класів, вихователем ГПД, психологом, вчителями старшої школи.

Проходили взаємовідвідування уроків, виховних заходів, режимних моментів ГПД.

Для підвищення рівня своєї роботи вчителі активно включали і втілювали в шкільну практику передовий педагогічний досвід своїх колег, колег міста, області, країни, використовували інноваційні технології для формування творчої особистості.

Добре зарекомендували себе: тренінгові заняття  «Сходинки до свого «Я», ділова гра «Творчий педагог – творчі діти», круглий стіл «Шкільна оцінка. Вплив на розвиток особистості дитини», тренінг «Учитель – мама чи не зовсім?».

Аналіз роботи свідчить, що за  2016-2017 навчальний рік підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів. Але значною проблемою у роботі є низький рівень підготовки школярів до участі в олімпіадах. Це вимагає клопіткої системної роботи в процесі навчально-пізнавальної діяльності з удосконаленням завдань на певних вікових рівнях.

Самойленко І. В. працює над проблемою «Формування екологічного світогляду молодших школярів шляхом впровадження ІКТ ». Намагається, щоб матеріал уроків був доступним нуково обгрунтованим і цікавим. Проводить уроки мислення серед природи, уроки-подорожі, екскурсії, КВК, брейн-ринги. Ірина Вікторівна підготувала доповідь на шкільне мотодоб’єднання «Наступність між молодшою та середньою ланками школи з метою успішної соціально-психологічної адаптації майбутніх п’ятикласників». Провела виховний захід «Прощавай, Букварику», урок-вікторину «Будь природі другом».

Базарна О.П. працює над проблемою «Виховання  в молодших школярів культури поведінки шляхом впровадження ігрових технологій та пошукової діяльності», так як вважає, що за вмілого використання, гра може тати незамінним помічником педагога. Плануючи урок, вчителька зважає на всіх учнів, добирає ігри, які були б цікаві й зрозумілі всім учням. Оксана Петрівна на шкільному методоб’єднанні провела круглий стіл «Шкільна оцінка: вплив на розвиток особистості дитини»,  провела відкритий урок з основ здоров’я «Безпека на дорогах», виховний захід «Тарас Шевченко завжди у нашому серці». 5 учнів класу отримали  «Золотий колосок», 4 – «Срібний колосок». Учні побували на екскурсії в зоопарку м. Мена.

Ковальова Н.М. працює над проблемою «Формування в молодших школярів літературних творчих здібностей». Вона вважає, що у кожної дитини є розум і здібності і важливо якомога раніше помітити у дітей нахил до певних здібностей і створити умови для їх природного розвитку. Тому на уроках та в позаурочний час підвищує ефективність розвитку літературних творчих можливостей учнів, учить складати вірші, казки, оповідання, виховує любов до мови та поезії. Вчителька на міське та шкільне методоб’єднання підготувала доповідь «Технології дитиноцентристського спрямування. Технологія саморозвитку (школа Марії Монтессорі)», провела відкритий урок з української мови «Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній», провела мовний ранок «Рідна мова – диво калинове», 3 учні отримали «Золотий колосок», 6 учнів – «Срібний колосок», 2 учні отримали відмінний результат в міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» , 2 учні отримали дипломи за перемогу у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник 2017», Зейналієва Ельвіна перемогла в міському турі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей». Учні подували на екскурсіях в м. Батурині, Сумах, Дубов’язівському хлібокомбінаті.

Новікова О.М. працює над проблемою «Розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках шляхом використання інформаціно-комунікаційних технологій». Оксана Миколаївна розробляє і  впроваджує на уроках мультимедійні презентації з різних предметів. На міське та шкільне методоб’єднання підготувала доповідь «Веселкова педагогічна технологія. Мета, цілі і завдання технології», виступ «Виховання обдарованої дитини в початковій школі. Як розкрити творчий потенціал дитини». Для шкільного методоб’єднання провела відкритий урок з природознавства за темою «Тварини. Різноманітність тварин», виховний захід «Наша мова – пісня колискова». 3 учні отримали «Золотий колосок», 3 учні – «Срібний колосок», 3 учні отримали дипломи за перемогу у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник». Новіков Кіріл зайняв друге місце у міському етапі Всеукраїнського конкурсу малюнків «Людина і ліс». Учні побували на екскурсіях в м. Путивль, Батурин, на Дубов’язівському хлібокомбінаті.

Коваль І.М. працює над темою «Активізація пізнавальної розумової діяльності учнів та інтересу до знань шляхом використання ігрових технологій, пошукової діяльності та інтелектуальних умінь» , тому всю роботу на уроках спрямовує на виховання у дітей інтересу до знань, самостійності у навчанні, на вміння узагальнювати, перетворювати знання в гнучкі системи, творчо аналізувати ситуацію, на вміння використовувати знання в нестандартних ситуаціях. Ірина Миколаївна на шкільне методоб’єднання підготувала доповідь «Педагогічні умови організації мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови», провела відкритий урок з української мови «Роль прикметників у мовленні», виховні заходи «Бал у королівстві дорожніх знаків» та «Ми – майбутні першокласники». Один учень отримав «Золотий колосок», 2 учні – «Срібний колосок», Бик Назар став переможцем конкурсу  «Шкільний олімп» та зайняв IV місце в міських олімпіадах з математики та природознавства. Учні побували на екскурсії в м. Батурині.

Омельченко І.В. працює над темою «Використання інтерактивних технологій для підвищення навчальних компетентностей учнів, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку, створення якісно-освітнього простору в школі». Ірина Вікторівна активно впроваджує в свою педагогічну діяльність сучасні інноваційні технології, а зокрема інтерактивні форми навчання, метод проектів, кооперативні форми організації, технології навчання в дискусії. На шкільне мотодоб’єднання вчителька підготувала доповідь «Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра засобами інноваційних педагогічних технологій». Провела відкритий урок з літературного читання на тему «Леся Українка. Біда навчить», виховні заходи «День Соборності України» та «Ми – майбутні першокласники». 3 учні з класу зайняли перше місце у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», 1 учень отримав відмінний результат в міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Солдатенко В. зайняла перше місце в конкурсі малюнків до дня святого Миколая, Ірина Вікторівна отримала диплом за організацію позапрограмної всеукраїнської предметної олімпіади «Олімпус. Весняна сесія» (приймало участь 8 учнів). Ірина Вікторівна являється лауреатом міського конкурсу «Учитель року 2017». Учні побували на екскурсії в м. Батурині.

Решітько О.М. працює над темою «Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі». Майже на кожному уроці з природознавства діти розгадують кросворди, ребуси, загадки, приймають активну учаться в сюжетно-рольових іграх, вікторинах. На шкільне методоб’єднання вчителька підготувала доповідь «Технологія формування культури мислення молодшого школяра на кроках природознавства». Провела виховний захід «Як живуть комахи?», відкритий урок-свято для молодих вчителів міста з навчання грамоти (читання) «Прощання з Букварем». 5 учнів класу взяли участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».

Ярошик А.С. працює над темою «Використання інтерактивних методів на уроках української мови», так як саме вони дають можливість створенню позитивного настрою для навчання, відчуття рівного серед рівних, забезпеченню позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільної мети, де учитель стає другом, порадником. Аліса Сергіївна провела відкритий урок з навчання грамоти (читання) на тему «Звук [ф], буква «еф». Професії». На шкільне методоб’єднання підготувала доповідь «Виховання національно свідомого громадянина України на уроках української мови».

Гайдай Л.В. працює над темою «Формування навичок спілкування у молодших школярів шляхом пропагування інноваційної культури учасників навчально-виховного процесу». У навчанні кожну дитину оточує турботою, довірою, тому дитина відчуває себе рівноправним партнером у спілкуванні. Виховує в учнів самостійність, наполегливість, вміння співпрацювати,  формує й виховує особистість, внаслідок чого зростає впевненість у своїх силах, собі.  Людмила Володимирівна провела відкритий виховний захід «Моя маленька Батьківщина». На шкільне методоб’єднання підготувала доповідь «Метод ейдетики як розвивальна технологія».

         Методичне об’єднання  класних керівників працювало над науково-методичною проблемою «Виховання всебічно розвиненої конкурентоспроможної, високоморальної особистості з високим творчим потенціалом та глибоким почуттям патріотизму». Було проведено чотири  засідання методичного об’єднання  за темами:

 1. Організація виховної роботи з учнями 1-11 класів на виконання Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році Міністерства освіти і науки України.
 2. Виховання в учнів почуття патріотизму та поваги до державних символів України (на виконання вимог Концепції національно-патріотичного виховання молоді).
 3. Превентивне виховання у впровадження системи профілактичних заходів, які спрямовані на запобігання формування в школярів негативних звичок та проявів асоціальної поведінки.
 4. Про виховання в учнів почуття толерантності, ввічливості, поваги до оточуючих, почуття доброти, милосердя, взаєморозуміння.

На кожному засіданні методичного об’єднання значну увагу приділяли використанню надбань народної педагогіки в теоретичній і практичній частинах заходів та інтерактивних методів і форм роботи.

           Крім цього, на засіданні методичного об’єднання вивчали методику колективно-творчої справи, аналізували використання інтерактивних методик у проведенні виховних годин. На засіданнях методичного об’єднання зазначили такі недоліки у здійсненні виховної роботи, як одноманітність виховних годин, проведення їх  у формі бесіди або інформування, формальне планування проведення канікул.

          Методичною роботою в школі було охоплено всіх педагогів. Усі вчителі школи провели відкриті уроки й позакласні заходи, де продемонстрували практичні результати втілення в практику теоретичних наробок з науково-методичної проблеми, над якою працюють.

    У роботі психолого-педагогічного семінару були задіяні як досвідчені педагоги, та к і вчителі початківці.

    Слід відмітити високий рівень підготовки і глибокий аналіз тем, які були винесені на педагогічні читання, вчителями  Лемешко О.А.,      Лушня С.П.

 Підсумковий захід з  методичної  роботи був проведений у формі  науково-методичної конференції, на якій обговорили підсумки роботи колективу школи над науково-методичною проблемою.

 З метою підвищення свого фахового рівня, педагогічної творчості учителі школи протягом навчального року були активними учасниками  науково-методичних заходів різних рівнів.

Кашуба Т.І., учитель біології, спеціаліст вищої категорії, , старший вчитель, була учасником науково-практичного семінару «Природнича освіта як фундамент інноваційного розвитку країни» (вересень, м. Київ).

Новікова О.М., учитель початкових класів, спеціаліст першої категорії брала участь у III Всеукраїнській конференції «Розумники» (Smart Kids,        м. Київ).

Максимова О.М., вчитель інформатики, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель – сертифікований вчитель-експерт компанії Microsoft  провела тренінг Всеукраїнського проекту «Хмарні сервіси OFFICE 365 як засоби формування новітнього навчального середовища школи»  (місто Деражня Хмельницької області); була учасником   ІІ Всеукраїнського Фестивалю педагогічних ідей з використання ІКТ ( компанія Майкрософт,     м. Київ); провела тренінг за проектом “Хмарні сервіси в освіті” з використання хмарних сервісів Office365 для вчителів та зуступників директорів м. Суми та Сумської області; стала учасником Київ. Edcamp. (Не) конференція “Прогресивні зміни в початковій школі” та була обрана спікером учительської сесії з доповіддю «Хмарні сервіси в проектній діяльності», була учасником семінару в рамках науково-дослідницького національного експерименту Всеукраїнського рівня з теми «Хмарні сервіси в освіті» (м. Покровськ), учасник  EdCamp Ukraine 2017 (Не) конференція (м. Харків).

Петрушенко С.О., учитель біології, спеціаліст вищої категорії, , старший вчитель, Максимова О.М., вчитель інформатики, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, Лемешко О.А., учитель української мови і літератури, спеціаліст вищої  категорії, Дяченко І.О., учитель хімії, спеціаліст другої категорії були учасниками Всеукраїнського науково-практичного семінару «Хмарні сервіси у загальноосвітньому закладі як чинник розвитку змішаного навчання» в рамках Всеукраїнського проекту «Хмарні сервіси в освіті(м. Шостка Сумської області). Петрушенко С.О., учитель біології, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель стала учасником відкритого освітнього форуму для вчителів природничих дисциплін присвячений пам’яті герою України С.М. Бондарчука   (м. Старокостянтинів, Хмельницька область), стала лауреатом ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» у номінації «Біологія». Головко О.М., учитель історії, спеціаліст першої категорії – учасник обласного семінару вчителів історії та правознавства «Формування медіа-компетентності учнів на уроках історії» (м. Кролевець).Маслова Н.В., учитель фізики, спеціаліст першої категорії отримала сертифікат за участь у регіональній (не) конференції для шкільних педагогів міні-EDCamp KYIV за темою «Прогресивні зміни в початковій школі».Кашуба Т.І.,учитель біології, Скотар Л.М., учитель географії. Новікова О.М.,учитель початкових класів, Білоножко М.В.,учитель музичного мистецтва, Білоножко Н.Й., практичний психолог,  Максимова О.М.,учитель інформатики,  Маслова Н.В., учитель фізики,  Лемешко О.А., учитель української мови і літератури, Дяченко І.О., учитель хімії,  Петрушенко С.О., учитель біології, отримали сертифікати центру нової освіти Івана Іванова за пройдений практичний тренінг «Тренди в освіті. Інструменти ІКТ сучасного педагога». Дяченко І.О., учитель хімії, отримала сертифікат за участь у вебінарі ВГ «Основа» за темою «Щоб урок зазвучав, або Часозбережувальні технології в дії».Лушня С.П.,учитель української мови і літератури,  опублікувала свою методичну розробку  уроку та три статті у журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». Гайдукова Н.В., учитель географії та біології, Лемешко О.А., учитель української мови і літератури,   розмістили свої методичні розробки уроків на Інтернет – сайтах «htt:// metodportal.com/node/50251»,  «Учительський журнал – он-лайн». Сиволожська І.Ю., учитель англійської мови, Матюх Ю.П., учитель математики розмістили свої методичні розробки уроків на Інтернет – сайті «Конспекти уроків» (міжнародний каталог для учителів, викладачів і студентів), «UROK-UA.com».  

Багато педагогами зроблено за навчальний рік, але аналізуючи результативність участі учнів нашої школи в другому та третьому етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін ( 1 переможець і 4 призери другого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін та один учасник у третьому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін), наукову роботу учнів (два призери конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Конотопського відділення МАН України), а також предметних конкурсів (1 призер міського конкурсу юних істориків «Допитливі й кмітливі»), слід відмітити недостатньо-плідну роботу вчителів із обдарованими учнями.

У наступному навчальному році педагогічний колектив школи має на меті продовжити  працювати над науково – методичною проблемою, конкретизувавши її «Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку учнів, створення якісного освітнього простору в школі шляхом використання можливостей ІКТ  у навчально-виховному процесі». Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

  1.Забезпечувати високий освітній рівень орієнтований на здобуття старшокласниками профільних знань та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

 1. Формувати освічену, творчу, національно-свідому, життєво-соціально-компетентну особистість через застосування інноваційних форм і методів навчально-виховної діяльності.
 2. Продовжити впровадження здоров’язбережувальних технологій в практичну діяльність школи.
 3. Продовжувати проведення моніторингових досліджень і здійснення аналітико-прогностичної діяльності за результатами цих досліджень.
 4. Підвищувати мотивацію вчителів до проведення науково-дослідної роботи, зацікавленості в оволодінні інформаційно-комунікаційними технологіями, підвищенні свого професійного рівня.

6.Підтримувати умови для ефективного застосування  педагогами ІКТ, підвищити рівень їхньої готовності до педагогічних інновацій.

Аналіз проведених діагностичних контрольних робіт та ДПА

         Проведення діагностичних контрольних робіт на початок та кінець навчального року, предметно-тематичний контроль є основними методами вивчення рівня навчальних досягнень учнів усіх класів з усіх предметів, що здійснювалося в системі моніторингу якості освіти. Застосування єдиних підходів дозволило уніфікувати контроль навчального процесу, що сприяло створенню єдиного інформаційного простору про результати і процес навчально-виховного спрямування, а також проводити корекційну індивідуальну роботу з учнями, класами і педагогами. Контроль за якістю організації і результатами навчання проводився протягом року постійно, різними формами і методами.

         Станом на 01 червня 2017 року за підсумками навчального року всі учні 1-3, 5-8, 10 класів атестовані та переведені до наступного класу, а учні 4 класу атестовані та переведені до основної школи. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

 

Рівень навчальних досягнень учнів на кінець 2016-2017 навчального року

Мережа Низький рівень (1,2,3) Середній рівень (4,5,6) Достатній рівень (7,8,9) Високий рівень (10,11,12)
Класів Учнів Усього 2–4 5-9 10-11 Усього 2–4 5-9 10-11 Усього 2-4 5-9 10-11 Усього 2- 4 5-9 10-11
16 405 22 21 1 172 54 99 19 128 63 44 21 21 12 9

 

Таким чином, рівень навчальних досягнень учнів за 2016-2017 навчальний рік переважно достатній і середній.

Середній бал навчальних досягнень учнів становить 7,8 балів.

         Рівень навчальних досягнень учнів (середній бал) слідуючий:

2-й клас – 7,8               5-й клас – 7,8        8-і класи – 7,0     11-й клас – 8,2

3-і класи – 8,1              6-й клас – 7,8        9-й клас – 6,5

4-і класи – 7,7              7-і класи – 7,7       10-й клас – 8,2

         Однією з найголовніших причин невисокого рівня знань учнів є невміння учнів учитися, недорозвиненість стійких навичок навчальної праці, невимогливість до себе, невірно організована навчальна праця вдома та в класі. Недостатня системна індивідуально-диференційована робота вчителів-предметників із учнями середнього рівня навчальних досягнень учнів.

         Однією із форм організації навчально-виховної роботи є проведення підсумкових контрольних робіт, зрізів знань, моніторингу з базових дисциплін, результати яких відображають ступінь засвоєння учнями знань з того чи іншого предмета.

 

№ з/п Клас Предмет К-сть учнів Рівень навчальних досягнень Середній бал
низький середній достатній високий
1 11 Біологія 23 5/21% 16/70% 2/9 7,5
2 10 Хімія 12 1/8% 8/67% 3/25% 8,3
3 10 Біологія 12 3/25% 9/75% 7,3
4 10 Українська мова 13   1/7% 4/31% 8/62%        – 7,0
5 9 Англійська мова 26 2/8% 17/65% 7/27% 5,7
6 9 Геометрія 27 17/63% 8/30% 2/7% 3,4
7 8-Б Алгебра 22 19/86% 2/9% 1/5% 3,1
8 8-А Алгебра 19 13/59%   4/21% 1/5% 1/5% 4,1
9 8-Б Англійська мова 21 2/10% 13/62% 5/24% 1/4% 5,6
10 8-А Українська мова 19 4/21% 8/42% 6/32% 1/5% 5,2
11 7-Б Англійська мова 19 9/47% 7/37% 3/16% 6,8
12 7-А Англійська мова 18 2/11% 10/55% 5/28% 1/6% 5,7
13 7-А Геометрія 17 1/6% 10/59% 5/29% 1/6% 5,6
14 7-Б Геометрія 19 4/21 12/63 3/16 7,3
15 7-А Географія 17 7/41 9/53 1/6 6,7
16 6 Зарубіжна література 30 8/24 16/58 6/18
17    6 Математика 28 3/11% 19/67 3/11 3/11 5,4
18 5 Математика 25 5/20% 12/48 7/28 1/4 5,3
19 5 Українська мова 27 6/22% 12/45 6/22 3/11 6,2
20 3-Б Математика 21 6/29 7/33 8/38 8
21 3-А Математика 16 3/19 11/69 2/12 7,8
22 2 Українська мова 23 4/17,4 11/47,8 8/34,8 8,0

 

Аналіз результатів адміністративних контрольних робіт свідчить про те, що учні, в основному, підтвердили свої тематичні оцінки, отримані протягом семестру з базових дисциплін. Але досить високим є відсоток учнів, які мають оцінки низького та середнього рівня, що свідчить про низький інтерес учнів до навчально-пізнавальної діяльності та недостатність педагогічної підтримки учнів, які мають проблеми в інтелектуальному розвитку або прогалини в знаннях.

Викликають занепокоєння результати адміністративної контрольної роботи з алгебри і геометрії  в 8-А, 8-Б і 9 класах, де 13 учнів (59%), 19 учнів (86%) і 17 учнів  (63%) відповідно показали початковий рівень навчальних досягнень, середній бал у 8-А класі за виконувану роботу становить 4,0 бали,  в 8-Б класі – 3,1 бал, а в 9 класі – 3,4 бали  (вчитель Глухман Н.А.).  Не набагато кращі результати адміністративної  контрольної роботи з англійської мови мають учні 8-Б класу, де 13 учнів (62%)  мають середній рівень навчальних досягнень і середній бал за роботу становить 3,1 бали, та учні 9 класу, де 17 учнів (65%)  мають середній рівень навчальних досягнень і середній бал за роботу становить 3,4 бали (вчитель Концева І.С.).

 Не висока результативність роботи учнів 6-го класу з математики (вчитель Маслова Н.В.),  де 19 учнів     (67%)   та української мови в 5 класі, де  12 учнів (48% )  (вчитель Лушня С.П.), мають середній рівень навчальних досягнень та 6 учнів (22%) показали початковий рівень навчальних досягнень в 5 класі з української мови.

Невтішні результати адміністративної  контрольної роботи з математики  учнів 5 класу, в якому 5 учнів (20%) виконали роботу на початковому рівні та 12 учнів (48%)  – на  середньому рівні (вчитель Гузюк Н.В.).

Слід зазначити, що всіма вчителями зроблений глибокий аналіз контрольних робіт, намічені шляхи корекції знань.

Аналізуючи недоліки у викладанні окремих предметів, адміністрація школи вважає основним недоліком недостатнє опанування та використання в роботі сучасних методів навчання, інтерактивних технологій.

Тож вищевказаним учителям слід більше уваги приділяти учням, які мають низький та середній рівень навчальних досягнень,  індивідуалізації та диференціації навчання. Усім іншим педагогам школи  необхідно зосередитись на сучасних методах закріплення навичок ефективної навчальної діяльності учнів у групах і самостійно, вести цілеспрямовану роботу на підвищення якості навчання. Методичну самопідготовку спрямувати на пошуки більш ефективних методів і прийомів роботи з учнями, які мають низький освітній потенціал, негативну мотивацію. А також продовжити роботу в  такому стратегічному напрямку, як розвиток творчої особистості за програмою «Обдаровані діти», головна мета якої – якомога раніше виявити здібності, схильності дитини, вчасно підтримати обдарованість, розвивати талановитість.

 

Підсумки

державної підсумкової атестації випускників

9-го класу у 2016-2017 навчальному році

Українська мова Математика Історія України
початковий середній достатній високий початковий середній достатній високий початковий середній достатній високий
5 17% 13

44%

10

35%

1

4%

4 14% 19

65%

6

21%

4 14% 14 48% 9

31%

2

 7%

 

Підсумки

державної підсумкової атестації випускників

11-го класу  у 2016-2017 навчальному році

 

№ з/п Предмет Всього випускників Усього проходили атестацію

 

Рівень навчальних досягнень (у відсотках)
На початковому рівні На середньому рівні На достатньому рівні На високому рівні Середній бал
1 Українська мова 26 26 1/3,8% 8/30,8% 15/57,8% 2/7,6% 7,2
2 Математика 26 8 3/37,5% 2/25% 3/37,5 8,3
3 Історія України 26 19 11/58,2% 7/36,8% 1/5% 6,2
4 Англійська мова 26 5 1/20% 1/20% 2/40% 1/20% 7,0
5 Географія 26 10 4/40% 3/30% 3/30% 7,8
6 Фізика 26 1 1/100% 7,0
7 Біологія 26 9 4/40% 3/30% 3/30% 7,8

Підсумки

державної підсумкової атестації учнів

4-го класу  у 2016-2017 навчальному році

 

№ з/п Предмет Всього учнів Усього проходили атестацію

 

Рівень навчальних досягнень (у відсотках)
На початковому рівні На середньому рівні На достатньому рівні На високому рівні Середній бал
1 Українська мова 56 56 24/42,9 26/46,4 6/10,7 6,7
2 Літературне читання 56 56 12/21,4 26/46,4 18/32,2 8,2
3 Математика 56 56 16/27,9 12/21,2 28/50,9 8,3

 

Результати державної підсумкової атестації свідчать про об’єктивність оцінювання вчителями навчальних досягнень учнів, їх вимогливість та серйозну підготовку до атестації. Це дало змогу деяким учням покращити свої результати. Із результатів державної підсумкової атестації видно, що програмовий матеріал в цілому учнями засвоєно добре. Великої розбіжності між результатами ДПА та річним оцінюванням не було.

В основному атестація в школі пройшла організовано, іспити   розпочалися вчасно, в сприятливій для випускників атмосфері. Вчителями-предметниками були проведені консультації згідно графіка, вчасно підготовлені матеріали до екзаменів. Заступником директора з навчально-виховної роботи Скотар Л.М. був оформлений стенд «Державна підсумкова атестація в школі», а класними керівниками 4, 9,11 класів – куточки в кабінетах по підготовці до державної підсумкової атестації.

Більшість учнів відповідально ставились до підготовки. Не було фактів неявки учнів та запізнень, що говорить про належним чином проведену організаційну роботу класними керівниками.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року №1547 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, листа Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 17.02. 2017 № 03.1 – 13/887 «Про проведення державної підсумкової атестації», наказу Відділу освіти Конотопської міської ради від 02.03.2017 № 133-од « Про закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах міста» в травні було проведено в 4-х класах підсумкові контрольні роботи з математики, літературного читання та української мови за текстом відділу освіти.

Підсумкова контрольна робота з української мови проведена 16.05.2017 р. Всього писало роботу 56 учнів.

Державна підсумкова атестація з української мови (за результатами підсумкової контрольної роботи) показала такі результати:

 

№ з/п Клас Усього учнів Рівні навчальних досягнень учнів
Початковий Середній Достатній Високий
учнів % учнів % учнів % учнів %
1 4-А 27 9 33 14 52 4 15
2 4-Б 29 15 51,7 12 41,4 2 6,9
Усього 56 24 42,9 26 46,4 6 10,7

 

Розділи і теми навчальних програм, на які було допущено найбільше помилок:

Смисловий і структурний аналіз тексту.

Будова слова. Частини мови.Прикметник

Підсумкова контрольна робота  з літературного читання проведена 18.05.2017р. Всього писало роботу 56учнів.

Державна підсумкова атестація з літературного читання показала такі результати

 

№ з/п Клас Усього учнів Рівні навчальних досягнень учнів
Початковий Середній Достатній Високий
учнів % учнів % учнів % учнів %
1 4-А 27 3 11 10 37 14 52
2 4-Б 29 9 31 16 55,2 4 13,8
Усього 56 12 21,4 26 46,4 18 32,2

 

Розділи і теми навчальних програм, на які було допущено найбільше помилок:

Встановлення послідовності подій у творі.

Встановлення тривалості подій

Підсумкова контрольна робота з математики проведена 23.05.2017 р. Всього писало роботу 56 учнів.

Державна підсумкова атестація з  математики (за результатами підсумкової контрольної роботи) показала такі результати:

 

№ з/п Клас Усього учнів Рівні навчальних досягнень учнів
Початковий Середній Достатній Високий
учнів % учнів % учнів % учнів %
1 4-А 27 2 7,4 4 14,8 21 77,8
2 4-Б 29 14 48,3 8 27,6 7 24,1
Усього 56 16 27,9 12 21,2 28 50,9

Розділи і теми навчальних програм, на які було допущено найбільше помилок:

Розділ. Вирази.

Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів. Порядок виконання арифметичних дій. Дії з іменованими числами.

Розділ. Задачі. Задача на рух

Робота з обдарованими дітьми

Робота з обдарованими дітьми в Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 планувалася і здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

З метою виявлення обдарованих дітей психологом школи було проведено тестування діагностики пізнавальних процесів учнів 2,3,5 класів; визначення коефіцієнту інтелекту учнів 6-7 класів, виявлення спеціальних розумових здібностей.

На початку нового навчального року всі вчителі-предметники підготували папки про роботу з обдарованими дітьми. Серед матеріалів, внесених до папок були: список обдарованих дітей, індивідуальний план роботи з ними, творчий паспорт учня, картка психолого-педагогічних спостережень, рекомендації по роботі з обдарованими дітьми, творчі завдання для підготовки до олімпіад, конкурсів.

Формуванню творчої особистості сприяють інтерактивні форми роботи учнів на уроках, у профільних класах курси за вибором, факультативи, участь учнів у шкільних і міських олімпіадах, конкурсах.

З метою реалізації здібностей учнів протягом року були проведені конкурси читців, юних художників, спортсменів. Під час проведення предметних тижнів проводилися конкурси на кращого учня з предмета, конкурси ерудитів «Розумники».

У 2016-2017 навчальному році у банку даних «Обдарованість» нашої школи нараховується 41 учень,  18 з них мають інтелектуальну обдарованість, 12 – спортивно-туристичну, 7 учнів – художньо-естетичного, літературного напрямку;  4 учнів – хореографічну.

Протягом 2016-2017 навчального року 17 учнів школи були слухачами Сумського територіального відділення МАН України. Зокрема, Боярчук Аліна, учениця 10 класу, стала призером  міського   конкурсу-захисту науково-дослідницьких  робіт «Найкращий юний науковець року – 2017»  секції культурологія та філологія; Піюк Марина,   учениця 8-Б класу, отримала сертифікат МАН учасника науково-практичної конференції «Наукова дискусія юних дослідників».

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін брало участь 43 учні, одна учениця стала переможцем олімпіади з географії, двоє учнів стали призерами  олімпіади з трудового навчання, один учень став призером олімпіади з географії, один призер олімпіади з біології, хімії.

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін брала участь учениця 8 класу, яка посіла  ІY місце з географії.

У 2016-2017 навчальному році учні школи посіли призові місця у міському етапі конкурсів:

–  ІІ місце в інтелектуальному конкурсі з історії «Допитливі й кмітливі» – 1 учень;

– ІІ місце в міському етапі конкурсу на кращий твір «Людина та ліс»  у рамках Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» – 1 учень;

– ІІ місце в міському етапі конкурсу на кращий малюнок «Людина та ліс»  у рамках Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» – 1 учень;

– ІІІ місце в регіональному турі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» – 3 учні;

– І місце в міських змаганнях з лижних гонок в залік 25-х міських спортивних ігор школярів серед команд ІІ групи;

– ІІ місце в міських змаганнях з футзалу в залік 25-х міських спортивних ігор школярів у 2016-2017 навчальному році серед команд ІІ групи;

– ІІІ місце в міських змаганнях з волейболу (юнаки) в залік 25-х міських спортивних ігор школярів у 2016-2017 навчальному році серед команд ІІ групи;

– ІІІ місце в міських змаганнях з волейболу (дівчата) в залік 25-х міських спортивних ігор школярів у 2016-2017 навчальному році серед команд ІІ групи;

– ІІІ місце в  змаганнях із шахів серед учнів загальноосвітніх шкіл.

Три учениці нашої школи нагороджені дипломами І ступеня Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за участь в екологічних конкурсах та проектах. Дві учениці отримали сертифікати за участь у Всеукраїнському відкритому інтерактивному конкурсі МАН-ЮНІОР Ерудит.

Учні школи – учасники Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу «Колосок» (119 учнів),  математичного конкурсу «Кенгуру» (35 учнів), фізичного конкурсу «Левеня» (34 учні), конкурсу з інформатики «Бобер» (16учнів), конкурсу з англійської мови «Гринвіч» (21 учень), української мови «Соняшник» (50 учнів), світової літератури «Sunflower»    (7 учнів).

У 2016-2017 навчальному році наші учні брали участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус» із математики (6 учнів), з української мови (7 учнів), з англійської мови (12 учнів), з хімії (3 учні),  з біології (11 учнів).

    Наші школярі  беруть участь у спортивно туристичних змаганнях . А саме у міській туристичній спартакіаді, яка проходить у декілька етапів («Екскурсійне орієнтування» – для учнів 5-6 класів, «Джура» – для 7-8 класів, «Смуга перешкод» – для 9-11 класів та велотуризм – для учнів 9-11 класів). Команди на різних етапах займали IV, V, VI та І місця.

     Учні 7-го класу брали участь у міському фестивалі – виставці «Природа навколо нас», за що були нагороджені подякою міського голови.

     З метою любові до рідного слова, формування у учнів правильного і красивого мовлення, декламування ліричних і прозових текстів, вихованці гуртків «Театральний» та «Художнє читання» протягом року брали участь у безлічі різноманітних конкурсів: І та ІІ етап конкурсу «50 слів»,  Міжнародному мовно-літературному  конкурсі учнівської та студентської молоді ім.. Т.Г.Шевченка (І та ІІ етапи),  шкільному святі до Дня рідної мови «Мова – серце нації», святі «Тернистими шляхами Кобзаря», XVІ Всеукраїнському Конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», І та ІІ етапі конкурсу з української мови ім. П.Яцика, конкурсі авторських поетичних творів «Кришталь моєї мови дорогої», мистецькій акції «Мій Шевченко – мій світ», конкурсі «Людина і світ», написанні листа генсеку ООН з приводу покращення ситуації в Україні тощо.

Естетичне виховання дає можливість учням творити, вміти вести самостійний пошук для висловлення свого власного бачення світу. Вокальний  колектив «Дивограй» (керівник Білоножко М.В.) успішно виступає на всіх шкільних заходах. В школі діє постійна художня галерея, де виставлено роботи художників школи та продовжується естетичне оформлення коридорів творчими роботами учнів.

З метою активізації пізнавальних інтересів та виховання естетичних смаків було організовано відвідування театральних вистав, музеїв, виставок, відвідування лекцій-концертів у ДШМ, проводились різноманітні екскурсії.

Учні нашої школи активні учасники міських заходів: участь у Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», міських  акціях «Зелена хвиля» та «Смітникам на природі – годі»;    відзначенні Дня міста та інших міських заходів. Проведення і участь у колективно-творчих справах дають можливість реалізувати дітям свої творчі здібності, проявити таланти.

     Школярі – активні учасники культурного та громадського життя міста, зокрема екологічних, патріотичних  та благодійних акціях тощо.

     Популярним серед учнів школи є участь у шкільних спортивних змаганнях, присвячених Дню здоров’я, Дню захисника Вітчизни; міських легкоатлетичних кросах, шкільному турнірі з футболу на приз директора школи. 

Портрети обдарованих дітей вивішено на дошку «Зірки школи».

На шкільному святі «Сузір’я дитячих талантів» переможцям олімпіад, конкурсів вручені відзнаки та подарунки. На лінійці, присвяченій святу Останнього дзвоника учням, які досягли високих успіхів у навчанні вручені Похвальні листи «За високі досягнення у навчанні».

У наступному навчальному році слід приділити більше уваги індивідуалізації навчання обдарованих дітей, залученню їх до співпраці в Малій академії наук; учителям-предметникам провести ґрунтовну підготовку їх до олімпіад. Психологу школи необхідно організувати роботу щодо вироблення навичок впевненої поведінки обдарованих дітей.

Виховна робота

У 2016 – 2017 навчальному  році  виховна робота в школі здійснювалася відповідно до нормативно-правових документів у галузі освіти, зокрема щодо організації виховної роботи. Водночас було враховано план роботи й рекомендації відділу освіти Конотопської міської ради.

       Для досягнення успіху у виховній роботі на початку навчального року

чітко визначили науково-методичну проблему та мету виховної роботи.

Відтак з’ясували принципи,  зміст виховання. Кожний класний керівник склав план виховної роботи в класі на І та ІІ семестри, керуючись наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про основні орієнтири виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 1-11-х класів» від 31.10.2011 №1243  та  Концепцією національно-патріотичного виховання  дітей та молоді  від 16.06.2015р. та стратегією
національно-патріотичного виховання дітей та молоді від 13.10.2015.

        Крім цього виховний процес будувався із урахуванням вимог сьогодення, які висвітлені в інформаційно-правових документах, регламентуючих організацію виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Помісячне та щотижневе планування роботи школи дозволяло ретельно готувати виховні заходи та здійснювати підбір форм діяльності в різних напрямках роботи.

 Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснювались через заходи, передбачені річним планом роботи школи, які враховували особливості виховання особистості та відображалися у наступному:

–  загальношкільних заходів,

– роботі учнівського самоврядування;

– роботі з батьківською громадськістю.                            

Протягом 2016/2017 навчального року педагогічний колектив працював над розв’язанням науково-методичної проблеми, яку поставив у 2015/2016 навчальному році «Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як умова створення якісного освітнього простору».

Мета виховної роботи школи – виховання високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості, якій притаманні глибока громадянська відповідальність, високі духовні цінності, патріотичні почуття, яка є носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатна до самоосвіти і самовдосконалення.

Класним керівникам була надана методична допомога в плануванні виховної роботи в класі. На засіданні методичного об’єднання  класних керівників було розглянуто та опрацьовано пам’ятку щодо правильного оформлення плану виховної роботи і напрямків, за якими її здійснювати. На засіданні МО класні керівники отримали річний план виховної роботи школи на 2016-2017 навчальний рік. Виховна робота у школі здійснювалася  відповідно до таких напрямів:

 • Національно – патріотичне виховання
 • Правове виховання
 • Громадянське виховання
 • Морально-етичне виховання
 • Художньо-естетичне виховання
 • Превентивне виховання
 • Трудове виховання
 • Родинно-сімейне виховання
 • Екологічне виховання

Формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення. Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що в моєму класі, школі, районі, місті, країні все мене стосується, все залежить від мене.

У 2016/2017 навчальному році традиційно були проведені заходи до Дня українського козацтва, Дня захисника України,  Дня Гідності та Свободи, Свята української писемності – 9 листопада,  уроки пам’яті до Дня партизанської слави,  Дня Соборності України, Дня пам’яті героїв Крут,   Дня початку Кримського спротиву, Героїв Майдану,  зустрічі з ветеранами, дітьми війни та учасниками бойових дій.

       У практиці позаурочної роботи школи вчителі  використовували традиційні та нетрадиційні форми діяльності: багато виховних годин, уроків мужності, уроків пам’яті  та позакласних заходів проводилися на патріотичну тематику: вшанування жертв Бабиного Яру,  участь у міській  патріотичній грі «Майбутній Захисник», заходи до Дня захисника України (14 жовтня) – це єдина виховна година «Шляхами подвигу і слави», зустрічі з випускниками школи – учасниками бойових дій в зоні проведення АТО, покладання квітів до пам’ятника борцям за свободу України (р-н Колієпровіда), спортивні змагання серед учнів початкової школи «Ми –  маленькі козачата, ми – нащадки козаків» та серед учнів середньої ланки «Козацькі забави». Протягом осінніх канікул у школі була виготовлена та презентована  патріотична експозиція  на другому поверсі школи «Ти той, на кого я рівняюсь, ти той, за кого я молюсь!»

Підвалини патріотизму і почуття національної приналежності й свідомості закладаються у родині. При цьому важлива взаємодія виховних впливів родини і школи. Зусилля педагогів були спрямовані на підтримку ініціативи батьківської громади, взаємодію у розробленні та виконанні рішень щодо патріотичного виховання дітей. Тому у своїй роботі педколектив намагається постійно підтримувати тісний зв’язок з батьками, залучає батьків до шкільного життя. Співпраця батьків, дітей і вчителів позитивно впливає на формування класного колективу, виховання в учнів людяності, поваги до старших, доброзичливого відношення до товаришів.

Найбільші можливості для виховання в учнів громадянських  та патріотичних  якостей мають уроки історії. Весь їх зміст, структура, форми і методи спрямовані на формування в них національної свідомості, патріотичних поривань, почуття належності до українського народу, громадянської позиції — саме такими критеріями керується у своїй роботі вчитель історії.

Шляхами реалізації патріотичного виховання у позакласній роботі є насамперед тематичні тижні та декади: тиждень патріотичного виховання (грудень), декада «Афганістан – біль мого серця», низка заходів  до Дня пам’яті та примирення та 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світової війни.

З 01 по 10 лютого 2017 року у школі проходила  декада патріотичного виховання у школі, під час якої були проведені наступні заходи:

 

Клас Назва заходу Форма проведення Класний керівник

 

«Чим може пишатись українець» Година спілкування Решітько О.М.
«Твоя країна – Україна» Вікторина, перегляд патріотичних мультфільмів Самойленко І.В.
2 «Ми – діти твої, Україно!» Виховна година Базарна О.П.
«Україна – моя Батьківщина» Виховна година Ковальова Н.М.
«Наша мова колискова» Виховний захід з елементами тренінгу Новікова О.М.
«Україна – моя Батьківщина» Патріотичне свято Коваль І.М.
«Україна – нація єдина» Ранок Омельченко І.В.
5 «Краса і велич символів державних» Виховний захід Сиволожська І.Ю.
6 «Згадаймо юність, що горіла в Крутах» Відкрита виховна година Маслова Н.В.
«Наша Батьківщина – рідна Україна» Виховна година Матюх Ю.П.
«Збудуймо разом Україну!» Виховний захід Лемешко О.А.
«З чого починається Батьківщина» Година спілкування Лушня С.П.
«Герої не вмирають» Виховний захід Концева І.С.
9 «Патріотизм – нагальна потреба України й кожного українця» Година спілкування Перушенко С.О.
10 «Нехай святиться у віках в борні здобута незалежність!» Виховний захід Гайдукова Н.В.
11 «Ми нація єдина, твої ми діти, Україно!» Виховний захід Лук’яненко Ю.М.

 

Крім цього, в рамках святкування визначних подій в історії українського народу розробляються загальношкільні заходи: до дня Соборності України, до роковин Голодомору в Україні, до дня визволення міста від фашистських загарбників, до річниці подій під Крутами.

З метою формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, шанобливого ставлення до державної символіки кожний робочий тиждень учнівський і педагогічний колектив розпочинали з виконання Державного Гімну.

Протягом багатьох років педагогічний та учнівський колективи школи плідно співпрацюють з міською радою ветеранів . На багатьох святах, які проходять в школі, присутні ветерани Другої світової  війни, а учні школи декілька разів на рік приходять до них з квітами і солодощами.

Наше завдання – виховати дітей гідними своєї країни, які пам’ятають минуле і сьогодні впевнено крокують у майбутнє.

 Правове виховання — виховна діяльність школи, сім’ї, правоохоронних органів  спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів. У школі культивувалося усвідомлення особистості своїх прав, свобод, обов’язків, шанобливе ставлення до законів, державної символіки, Конституції України, державної мови. В учнів виховували визнання пріоритету прав людини, повагу до свободи, демократії тощо, прищеплювали повагу до громадян України, державних установ, органів влади. Так, у жовтні по всіх класах були проведені виховні години «Державні та національні символи України» та започатковане виконання Державного Гімну України щодня перед першим уроком.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виховання в учнів толерантного ставлення до представників інших народів, їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань. Так,  учні нашої школи вже традиційно є постійними учасниками акції «Світ без насилля»,  вшанування  Дня пам’яті жертв Голокосту  та Дня трагедії європейського єврейства в  Конотопському  міському єврейському общинному центрі  «Естер». Також вже традиційним стало проведення з  21 листопада по 6 грудні  низки заходів до  щорічної акції  «16 днів проти насильства».

Педагогічні працівники школи плекали культуру рідної мови на власному прикладі, формували повагу до народних традицій. Почуття любові до свого народу, нації України культивували разом з почуттям поваги до інших народів, їхніх прав та свобод. Протягом року були проведені Свято української  писемності, свято рідної мови, День святого Миколая, «Різдвяні дзвони», заходи, присвячені великому  Кобзареві України – Т.Г.Шевченку.

У позаурочній  роботі школи вчителі  використовують традиційні та нетрадиційні форми діяльності: багато виховних годин проводяться на теми «Державні та національні символи України», «Конституція України – основний закон нашої Держави» , «Мій рідний край – моя історія жива», «Мій Конотоп, місто славне і миле, з тобою пов’язую долю свою», «Конвенція прав дитини», «Толерантність врятує світ», інформаційні доповіді  «Бурхливими роками з’єднання» (до Дня Соборності України), уроки Мужності та пам’яті (зустрічі в ветеранами Другої Світової війни, воїнами – інтернаціоналістами, ліквідаторами аварії на ЧАЕС); конкурси малюнків «Моє рідне місто», «Барви рідного краю», «Край мій – гордість моя»  та ін.

Пріоритетом громадянського виховання учнів старших класів було відповідальне  і дієве ставлення до України. Учні ідентифікували себе з українським народом, виявляли прагнення жити в Україні, розбудовувати її, сприяти національному демократичному відродженню.

Педагогічний колектив школи спрямував свої зусилля на плекання моральної активної особистості учня. В учнів виховували такі моральні риси, як відповідальність, чесність, працелюбність, справедливість, гідність, милосердя, толерантність тощо.

Учні проявляли свої найкращі риси – терпимість, доброзичливість, готовність допомогти іншим, обов’язковість, добросовісність, ввічливість, тактовність, уміння співпрацювати, просити пробачення, протистояти несправедливості, жорстокості тощо. Показником моральної вихованості учнів школи стали єдність моральної свідомості та поведінки, слова та діла, активна життєва позиція.

Учні початкової школи  на виховних годинах і заходах «Як допомогти ровесникам помиритися?», «Що значить бути комунікабельним?»,  «Що таке честь класу і школи?», «Людина починається з добра»  оволоділи елементарними уміннями та навичками підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного розв’язання конфліктів; здатність враховувати погляди інших.

В учнів основної школи плекали такі моральні  цінності, як дружба з однолітками, соціальні мотиви поведінки, критичне ставлення до інших людей. Виховні заходи «Як стати справжньою людиною?», «Не одяг красить людину, а добрі діла»  сприяли розширенню сфери соціального спілкування учнів, засвоєння в них суспільних цінностей.

До учнів старшої школи пред’являли вимоги щодо виконання ними більшої кількості соціальних ролей, підвищеної відповідальності за власні дії та вчинки. Класні керівники на виховних годинах  «Духовні цінності людини», «Душі людської доброта» надавали важливого значення самостійним формам діяльності учнів через які формується суспільна активність, формували мотиви самовизначення, уміння дотримуватися поставленої мети.Поважне ставлення до різних видів мистецтва, а також його представників учителі школи плекали у процесі художньо-естетичного виховання. Учні школи оволодівали системою елементарних мистецьких знань, адекватного сприйняття художніх творів. Вони виявляли здатність розуміти твори мистецтва, прагнули проявити творчість у мистецькій сфері.Так, учні школи відвідали виставу «Сьома глава» у ДШМ, виставу, присвячену героям Майдану у БК «Зоряний», відвідували експозиції у міському музеї, а в пору  канікул відвідали музеї інших міст України під час екскурсійних подорожей.

Естетичне виховання дає можливість учням творити, вміти вести самостійний пошук для висловлення свого власного бачення світу. У цьому році створено декілька шкільних гуртків естетичного направлення: «Театральний» (керівник Лемешко О.А.), «Народна творчість» (керівник Федорченко В.В.), «Художнє читання» (керівник Лушня С.П.), «Вокальний» (керівник Білоножко М.В.). У школі діє постійна художня галерея, де виставлено роботи художників школи та продовжується естетичне оформлення коридорів творчими роботами учнів.

Протягом року  вчителі виховували в учнів власний погляд на світ, налаштованість на виконання творчих завдань, здатність радіти за інших. Так, на міському заході «Євробачення – 2016», учениця 9 класу Федченко Вікторія гідно представила країну Євросоюзу Чехію. Мають постійний склад та користуються популярністю гуртки естетичного спрямування: «Театральний»(керівник Лемешко О.А.), «Вокальний» (керівник Білоножко М.В.) та «Художнє читання» (керівник Лушня С.П.).  Роботу гуртківців видно під час   шкільних та міських конкурсів і різноманітних заходів .  З метою любові до рідного слова, формування у учнів правильного і красивого мовлення, декламування ліричних і прозових текстів, вихованці гуртків «Театральний» та «Художнє читання» протягом року брали участь у безлічі різноманітних конкурсів: І та ІІ етап конкурсу «50 слів», українознавчій грі «Соняшник», Міжнародному мовно-літературному  конкурсі учнівської та студентської молоді ім.. Т.Г.Шевченка (І та ІІ етапи), участь в олімпіаді з української мови і літератури «Олімпус», шкільному святі до Дня рідної мови «Мова – серце нації», святі «Тернистими шляхами Кобзаря», XVІ Всеукраїнському Конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», Іта ІІ етапі конкурсу з української мови ім.. П.Яцика, конкурсі авторських поетичних творів «Кришталь моєї мови дорогої», мистецькій акції «Мій Шевченко – мій світ», конкурсі «Людина і світ», написанні листа генсеку ООН з приводу покращення ситуації в Україні тощо.

Важливого значення у вихованні учнів педагогічний колектив  школи надавав формуванню в них розуміння значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення.

У учнів плекали ставлення до праці як однієї з важливих життєвих потреб, виховували працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, уміння раціонально розподіляти робочий час, відчувати задоволення від виконаної роботи.

Трудове  виховання спонукає учнівське самоврядування до проведення трудових десантів по впорядкуванню пришкільної території, екологічних акцій «Земля наш спільний дім»,  «Посади дерево», «Першоцвіт», «Перетворимо школу на квітучий сад». У рамках цих проектів учні провели трудові  рейди на території школи  та прилеглій до неї парковій зоні.

Учні початкової школи виявляли позитивне ставлення до праці, розуміли важливість праці для них і суспільства.  Під час виховних заходів «Праця – ключ до щастя»,  «Праця людину годує, а лінь – марнує» вчителі ознайомили дітей із сучасним світом професій, правил безпеки життя під час виконання трудових завдань. А під час Дня відкритих дверей для батьків, класні керівники 7-х класів Матюх Ю.П. та Лемешко О.А. разом з учителями трудового навчання провели відкритий захід  «Тато, мама, я – працьовита сім’я» .

Педагогам важливо встановити партнерські відносини з родиною кожного вихованця, створити атмосферу взаємопідтримки та спільності інтересів. Саме з цією метою були проведені заходи під час проведення Дня відкритих дверей, яке пройшло під гаслом «Батьки і діти – нерозривне коло, яке єднає сім’я та школа». В цей день, 17 березня 2017 року, всі класні керівники радо запросили батьків на низку сімейних свят та виховних заходів.

З року в рік учителі спостерігають недостатній рівень  психолого-педагогічної підготовки батьків, а деякі з них мають притуплене почуття громадянської відповідальності за достойне виховання своїх дітей, тому  класні керівники виступають, з одного боку, зв’язною ланкою між школою та сім’єю, а з другого — організатором підвищення педагогічної культури батьків.  Тому, в цей день класні керівники 1 -11 класів спланували та провели відкриті уроки , виховні заходи із залученням батьків та батьківські всеобучі, в яких взяли участь 257 батьків та 385 учнів школи.

Змістовно та цікаво, з урахуванням здібностей і можливостей як учнів так і батьків, проведені

Нестандартний виховний захід «Тато, мама, я – працьовита сім’я» , 7А клас, класний керівник Матюх Ю.П., 7Б клас, класний керівник Лемешко О.А., вчителі трудового навчання Гайдай О.М. та Федорченко В.В.;

Виховні заходи  «Шевченкові присвячується», 2 клас,класний керівник Базарна О.П. та усний журнал «Шевченкове слово» для учнів 6-8 класів та їх батьків, учитель української мови та літератури Лушня С.П.

Урок географії з залученням батьків  до відзначення Року Японії в Україні «Японія. Історико-культурні особливості населення країни» (10 клас, Гайдукова Н.В.).

З метою формування у батьків розуміння необхідності виховання у  власних дітях міцної внутрішньої основи людини, що знаходить своє втілення в доброті, чуйності, милосерді класний керівник 8А класу Лушня С.П. провела всеобуч для батьків «Батьки і діти  – єдине ціле».

З метою корекції негативних проявів виховання в сім’ях  та формування у підлітків свідомого ставлення до здорового способу життя класні  керівники 9 класу  Петрушенко С.О. та 8Б класу Концева І.С. провели батьківські всеобучі (з елементами тренінгу) «Конфлікти: причини та наслідки» та «Мистецтво жити разом з дітьми».

Для налагодження тісного контакту, взаєморозуміння між батьками і дітьми, вміння  спільно вирішувати проблеми для батьків було проведено низку виховних заходів: родинні свята «З родини йде життя людини» (1 клас, Самойленко І.В.),  «Щастя бути разом» (5 клас, Сиволожська І.Ю. та практичний психолог Білоножко Н.Й.),  «Родина, родина – від батька до сина» (11 клас, Лук’яненко Ю.М.), «З Тарасом у серці» (2 клас, Базарна О.П.),  «Мовний турнір» (3А клас, Ковальова Н.М.),  «Мова наша калинова» (3Б клас, Новікова О.М.), «Тато, мама, я – працьовита сім’я» (7А клас, Матюх Ю.П. та 7Б, Лемешко О.А.).

Поряд із заходами виховного характеру, пройшли ще відкриті уроки з залученням батьків –  урок математики (6 клас, Маслова Н.В.) та урок географії до відзначення Року Японії в Україні» (10 клас, Гайдукова Н.В.).

Під час проведення Дня відкритих дверей батьки та гості школи ознайомилися з  експозиціями виставок «Умілі руки»(Гайдай О.М., Федорченко В.В.) та «Наша спортивна гордість» (Новикова О.Ф., Москаленко О.В.),  виставками «Зошит посміхається» (Ярошик А.С.), «Наше сімейне хоббі» (Базарна О.П.) та книжковою експозицієюю «Тато, мама, я – читаюча сім’я» (підготувала Ляляєва Н.Б.).

Екологічне виховання спонукає  шкільний колектив до проведення трудових десантів по впорядкуванню пришкільної території, екологічних акцій «Земля наш спільний дім»,  «Чиста Україна – чиста Земля». У рамках цих проектів учні провели екологічні рейди на території школи  та прилеглій до неї парковій зоні. Зміст екологічного виховання учнів в нашій школі передбачає систематичне оволодіння знаннями про природу. Так, протягом року були здійснені туристичні походи у с.Сарнавщину на Драгомирівщину (учні 7 класів), а учні 8-10-х класів провели декілька екологічних рейдів по прибиранню берегів річок Єзуч та Кандибини.

Особливу увагу приділяємо заходам до Дня Чорнобильської трагедії – вважаємо її найбільшою екологічною трагедією ХХ століття. Ми проводимо такі тематичні години, як: «Чорнобиль стукає у серце», «Трагедія Чорнобиля – біль нашого народу» тощо, щоб інформувати учнів  про негативний вплив аварії на стан навколишнього середовища та здоров’я  населення, виховувати в них особисту відповідальність за збереження чистоти довкілля, сприяти згуртованості у боротьбі з людською байдужістю.

Під час декади екології школярі включились до квітневого екологічного марафону – займалися обкопуванням дерев і кущів, висаджуванням нових дерев на території школи, благоустроєм пришкільної території.

Учні нашої школи активні учасники міських заходів : участь у Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» (в конкурсі малюнків ІІ місце у Новікова Кірілла (3Б клас), у конкурсі творів – ІІ місце у Охріменка Михайла (7Б клас), міських  акціях «Зелена хвиля» та «Смітникам на природі – годі». Учениця 11 класу Карпенко Іванна отримала Сертифікат першого ступеню у Всеукраїнському відкритому інтерактивному конкурсі МАН-юніор Ерудит в номінації Еколог-юніор.  А учениці 10-11 класів Клименко Тетяна, Кушниренко Ангеліна, Тарасевич Анастасія та Піюк Марина стали призерами у  конкурсах екологічних проектів на базі Харківського політехнічного університету.

Отже, учні школи  беруть  активну участь в екологічній роботі  протягом всього навчального року, деякі аспекти в цьому напрямку заплановано на майбутнє. Найголовніше одне – бажання дітей створити чисте, безхмарне екологічне майбутнє для себе та своїх потомків, замислюватись над тим, яке воно може стати, якщо не докладати зусиль до збереження природи.

         Правове виховання — виховна діяльність школи, сім’ї, правоохоронних органів  спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.

        Мета правового виховання учнів — формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Правове виховання — виховна діяльність школи, сім’ї, правоохоронних органів  спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів. У школі культивувалося усвідомлення особистості своїх прав, свобод, обов’язків, шанобливе ставлення до законів, державної символіки, Конституції України, державної мови. В учнів виховували визнання пріоритету прав людини, повагу до свободи, демократії тощо, прищеплювали повагу до громадян України, державних установ, органів влади.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виховання в учнів толерантного ставлення до представників інших народів, їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань. З метою профілактики правопорушень та правового виховання учнів, що ґрунтується на знанні законів, прав та обов’язків та вміле застосування їх в повсякденному житті в школі традиційно проводилися  тижні  правових знань (жовтень, грудень, квітень), в ході яких були проведені наступні заходи: бесіди «Наші права – щасливе дитинство», «Правомірна поведінка»,  «Допоможи собі сам», «Юридична відповідальність», «Права і свободи людини», «Казкова правова вікторина»,         

відкритий виховний захід для учнів 9 класу «Я – людина, а, отже, маю право», виставка дитячих малюнків «Права очима дітей», правові змагання «Обізнані громадяни» для учнів 9-10 класів.

         Прилучення учнівської молоді до правової культури збагачує її духовне життя. Водночас знання нею своїх прав і обов’язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ.

          У школі класними керівниками відповідно до планів виховної роботи систематично  проводилася робота з батьками, неблагополучними сім’ями, індивідуальна робота з учнями, що стоять на внутрішкільному обліку( учень 9 класу Вербицький С. та учень 8Б класу Хвостов Кирил), дітьми, позбавлених батьківських прав, дітьми-чорнобильцями.

             Одним із аспектів виховної діяльності школи є профілактична робота щодо попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми. З цією метою складений комплексний план координації зусиль виховної дії. В школі працює Рада  з питань профілактики правопорушень, на засіданнях якої розглядались питання відвідування учнями навчального закладу, організації педагогічної допомоги учням, залучення дітей до  роботи в гуртках і спортивних секціях, участі у загальношкільних заходах, надання психологічної допомоги,  попередження правопорушень і злочинності, запобігання дитячій бездоглядності, протидії насильству та жорстокого поводження в сім’ї. Протягом року  було проведено 10 засідань Ради з питань профілактики правопорушень. Тематика профілактики правопорушень була включена до переліку заходів тижня правознавства. 

             З метою запобігання шкідливих звичок та формування  розвитку здорового способу життя в школі базується на проведенні заходів по превентивному вихованню, які направлені на пропаганду та формування в учнів здорового способу життя , запобігання розповсюдження негативних явищ в молодіжному суспільстві. Проводяться тематичні виховні години та виховні заходи «Здорова дитина – здорова нація», «Шкідливий вплив куріння, наркотиків, алкоголю на здоров’я підлітків», що проведені класними керівниками та учнівським самоврядуванням «ЛАД» для учнів 5-11 класів. Серед профілактичних заходів по запобіганню курінню організовано акцію «Ми за здоровий спосіб життя» по темі: «Підлітки проти куріння» та «СНІД – чума XXІ століття » з випуском листівок та конкурсом плакатів «СНІД – чума XXI століття» (організатори – члени шкільного громадського  наркопоста). Матеріали акції висвітлено на сайті школи та в шкільній газеті.

Виховна робота нашої школи передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною елітою. Шляхи досягнення мети вбачаємо в запровадженні сучасних моделей виховання, у впровадженні і апробації інноваційних технологій виховання.

Оцінюючи роботу за  2016 – 2017 навчальний рік, можна констатувати, що вона проведена комплексно, високоякісно і всебічно охопила навчально-виховний процес. Ця робота буде продовжуватися і в наступному році. Всю роботу у майбутньому навчальному році проводити на  засадах виховання патріотів, відданих громадян України, гармонійного поєднання завдань виховання і самовиховання, формування духовного світу з впровадження національних і загальнолюдських цінностей у всі сфери життя школи, класу.

 Завдання, які ставить педагогічний колектив у наступному, 2017 – 2018 навчальному році:

-виховання учнів у дусі відданості Батьківщині та українському народу через відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей;

–  формування в учнів активної громадянської позиції та високих морально-психологічних якостей, зокрема доброчинності, мужності, стійкості та рішучості;

          –     виховання високих моральних якостей, культури і трудової моралі;

–     збереження повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді;

–     запобігання злочинності, попередження інформації, яка містить в собі елементи асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, порнографії, пропаганди наркотичних речовин;

–  класним керівникам творчо підходити до планування своєї роботи, обговорювати теоретичні питання стосовно проблем сучасного виховання на засіданнях;

–  продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя учнів, урізноманітнювати види роботи з батьками, залучати батьків до позакласної роботи школи.

–  ретельніше готуватися до проведення виховних годин, активно залучати до підготовки учнів, батьків, громадськість, урізноманітнити форми проведення виховних годин, використовуючи інноваційні технології, чітко ставити  виховну мету і прикладати достатньо зусиль щодо її досягнення.

Робота психолога

   У 2016 – 2017 навчальному році завданнями роботи практичного психолога найбільш пріоритетними у своїй діяльності було визначено наступні напрямки:

 • визначення психологічної готовності дітей 6-річного віку до навчання в школі та психологічний супровід процесу адаптації першокласників до шкільного навчання;
 • психологічне забезпечення профільного навчання учнів;
 • діагностичне обстеження та психологічний супровід дітей «групи ризику»;
 • психологічний супровід процесу адаптації учнів 5 класу;
 • психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей;
 • надання психологічної допомоги всім учасникам навчально – виховного процесу.

   Організація роботи практичного психолога базувалася на поєднанні таких компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки навчального закладу;  власного плану діяльності.

Практичний психолог Білоножко Н.Й. приймала активну участь у засіданнях нарад при директорів, педагогічних радах, класних батьківських зборах, семінарах для вчителів міського та шкільного рівнях: у жовтні місяці Наталія Йосипівна провела консиліум про готовність дітей 6-річного віку до навчання у школі; протягом І семестру регулярно відвідувала батьківські класні збори де проводила тренінг для батьків «поведінка дитини – віддзеркалення поведінки батьків»; в січні місяці на педагогічній ради розповіла про адаптації учнів 5-го класу до навчання в середній ланці; в лютому практичний психолог вдало провела семінар-тренінг для вчителів початкових класів міста «Сходинки до свого Я»; у березні місяці 2017 році активно вела роботу з попередження суїцидальної поведінки серед підлітків; у березні вдало здобула спеціаліста І категорії; регулярно надавалася психологічна допомога вчителям, класним керівникам у роботі з батьками, учнями, рекомендувалася тематична психологічна література вчителям-переметникам й класним керівникам.

Майже на протязі всього року Білоножко Н.Й. проходила різні за формами вебінари та семінари з психології, а також активно друкувалась в різних наукових журналах, за що отримувала сертифікати.

Дослідження визначення профільного навчання в школі спиралося на анкетування 9 класу. В якому було встановлено, що поглиблено буде вивчатися в школі біологія. Дослідження професійних нахилів  учнів 10-11 класів проходило в рамках психологічного супроводу профільного навчання.  В школі  проведено психодіагностичне дослідження, метою якого було визначення професійної спрямованості учнів, для прогнозування професійної успішності та допомога кожному школяреві у виборі напрямку й місця подальшого навчання. Більшість батьків також підтримають думку  дітей. Насторожує той факт, що деякі батьки не цікавляться майбутнім своїх дітей. Вони не відповіли на запитання щодо профілю навчання  та яку професію обрала дитина.

    Пріоритетним напрямком роботи практичного психолога було визначення обдарованості та моніторинг розвитку обдарованих, талановитих та здібних учнів, розроблення рекомендацій зі створення сприятливих умов навчання та виховання. За результатами психологічних досліджень можливо стверджувати, що педагогічний колектив  успішно працює з дітьми з середнім рівнем обдарованості, створює умови росту обдарованості до високого рівня. Але під час дослідження були визначені учні, які працюють не в повну силу, мали добри результати  та не підвищили їх, або залишилися на том же рівні.

 Потрібно відмітити , що під час аналізу роботи з обдарованою молоддю були визначені учні з високим рівнем обдарованості, які не показують високих результатів у навчанні та в позашкільному житті.

  Всі результати досліджень доводилися до всіх учасників навчально-виховного процесу під час консультацій, виступів перед педагогічним колективом на педрадах, семінарах, нарадах, виступів перед учнями та батьками. За результатами досліджень проводилася просвітницька та корекційно –  розвивальна робота. Психологічною службою школи було визначено такі  завдання на 2017-2018 н.р.:

 • створення умов для зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя;
 • продовжити поглиблену роботу з проблеми пізнавального розвитку учнів;
 • продовжити роботу з проблеми модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом і сім’єю.

Робота шкільної бібліотеки

         Згідно з Положенням про бібліотеку  загальноосвітнього навчального   закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.1999 року №139   діяльність шкільної бібліотеки  в 2016-2017 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватися бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, бібліотечного і інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди  педагогічної літератури і інформації про неї.          Особлива увага приділялася широкій популяризації української літератури, краєзнавства, літератури з питань освіти, історії, культури українського народу і вихованню за допомогою цієї літератури поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

         Бібліотекарем у закладі працює Ляляєва Н.Б, яка має вищу фахову освіту, бібліотечний стаж роботи – 39 років, провідний бібліотекар.

У організації  роботи бібліотеки Наталія Борисівна керується законами «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу» від 27.01.1995 року, Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу від 14.05.1999 року, інструкціями про посадові обов΄язки шкільного бібліотекаря (завідувача бібліотекою), з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах та іншими нормативними документами Міністерства   освіти   і  науки,  які   регламентують  роботу   бібліотеки. 

Робота бібліотеки спланована, планом передбачено систему бібліотечно-бібліографічної освіти школярів. Є паспорт бібліотеки. У бібліотеці є інвентарні та сумарні книги для обліку літератури та підручників, які ведуться згідно вимог.  Кожний учень має формуляр, ведеться щоденник бібліотеки.

Планом роботи бібліотеки передбачено: формування системи бібліотечно-бібліогріфічним знань учнів, обслуговування учнів та педколективу, роботу з підручниками та періодичними виданнями, роботу з активом читачів та роботу з батьками.

Головним завданням бібліотеки є: виховання в учнів інформаційної культури, формування читацьких інтересів, виховання любові до книги.

         Суть бібліографічно-інформаційної роботи бібліотеки полягає в регулярному інформуванні вчителів та учнів про нові книжкові надходження, популяризації літератури, оформленні виставок, створенні тематичних полиць та інформаційних куточків.

         Ефективними формами інформаційної роботи бібліотеки є книжкові виставки, дні інформації, усні журнали, бібліографічні огляди,  бібліотечні уроки, виступи на педагогічних радах,  рекомендаційні списки літератури.

     Інформаційна робота проводиться за трьома напрямками: інформування педагогічного колективу, учнів та батьків. Бібліотекар завжди орієнтується на те, яка інформація потрібна вчителям, над якими проблемами навчання і виховання учнів працює педагогічний колектив. Для  батьків  ведеться папка порад бібліотекаря “Як привчити дитину читати книгу”, випущена інформаційна листівка для батьків майбутніх першокласників  “Що робити, щоб дитина читала”.

         Інформаційна робота серед педагогічного колективу включає також підготовку інформаційних списків про нові надходження літератури та підручників, виступи на методичних нарадах, нарадах при директорові, педагогічних радах.

         Популяризація літератури здійснюється завдяки книжковим виставкам:

“Край мій — гордість моя”, “Літературна Сумщина”, “Мій край – моя земля”,

 “Моя країна — Україна”, “Гордість моя -Конотоп”, “Життя — найвища цінність”, “Закон та я”, “Я маю право знати свої права”, “Хочу все знати!”,

”Пам’ять і долі афганської війни”,”Тарас Шевченко — гордість і слава України”, “Тато, мама, я — читаюча сім’я ”, “Золоті розсипи поезії”, “Книга — друг на все життя”, “Ми йшли до тебе, Перемога!”, до ювілеїв письменників та поетів:  С.Лема, А.Крісті, С.Скляренко, М.С.Грушевського, І.Багряного, І.Кочерги, І.Драча, Є.Гуцала, М.Трублаїні.. Для повного розкриття фонду бібліотеки бібліотекар складає  інформаційні бюлетені “Нові книги”, “Нові підручники”.

         Бібліотекар спільно з учителями-предметниками, класними керівниками спрямовує свою роботу на формування бібліотечно-інформаційної грамотності школярів, тобто на бібліотечних уроках вчить користуватися книгою, фондами бібліотеки, її довідковим апаратом. З учнями 1-5 класів проведено бібліотечні уроки: “Знайомство з бібліотекою” (1а,б класи), “Як зберегти книгу” (2 клас), “Книги, які все знають” (3, 4 класи), “Періодичні видання для учнів молодших класів”(3 кл.) , “Довідкові видання” (5 класи).        

         У бібліотеці оформлено інформаційний стенд “Експрес-інфо”, на якому розміщені правила користування книгами і поради щодо їх ремонту, календар знаменних і пам’ятних дат, рекламні бібліотечні плакати, вікторини, малюнки учнів до улюблених книжок, результати огляду стану підручників у школі .

Бібліотекар складає для роботи з обдарованими дітьми списки рекомендаційної літератури (діє виставка «Обдаровані діти – надія України»), надає методичну допомогу у підготовці та проведенні предметних тижнів.

      У 2016-2017 навчальному році  бібліотека працювала над проблемою „Шкільна  бібліотека, як центр історико-літературного краєзнавства”. У бібліотеці оформлені постійнодіючі    книжкові виставки та фотоекспозиції “Золоті імена Конотопщини”,  ”Літературна Сумщина”, “Край мій — гордість моя”. Поповнюються папки газетно-журнальних статей: “Цей знайомий незнайомець — місто Конотоп”, “Конотоп. Наше сьогодення”, “Золоті імена Конотопщини”, “Історія ЗОШ №11 на сторінках міської преси”, ”Вічна пам’ять героям!”. Бібліотека випускає  фотовікторину “Перевір свої знання про рідний край”. Проведено читацька олімпіада “Найкращий читач 4-а класу ” на краєзнавчу тематику.

У бібліотеці є можливість відкритого доступу до книжкових фондів, що є однією з форм активізації читання, впливом на формування читацьких інтересів. Бібліотекар інформує читачів про нові надходження до бібліотеки. Створені умови для збереження книг: порядок на книжкових полицях, література розташована в системі ББК, алфавітному порядку, проводиться своєчасний ремонт книг (книжкова поліклініка). У 2016-2017 навчальному році згідно плану відділу освіти проведена інвентаризація бібліотечного фонду літератури. За результатом інвентаризації проведено вилучення застарілої літератури та  підручників. Вилучена література здана у макулатуру, за отримані кошти придбана нова література у кількості 56 примірників на загальну суму 4016 грн. У квітні за рахунок місцевого бюджету для бібліотеки придбано книг у кількості 58 примірників майже на 5000 грн. з програми з української та світової літератури. Щороку в школі  у жовтні та березні проводиться акція «Подаруй книгу бібліотеці!». У цьому навчальному році бібліотеці подаровано 54 книжки. Була оформлена виставка подарованих книг “Ми вдячні тим, хто дарує книги”. Один раз в семестр проводяться рейди-перевірки стану збереження підручників. Щороку проводяться місячник шкільної бібліотеки (жовтень), тиждень дитячого читання (березень), упродовж яких проводяться вікторини, презентації книг, конкурси ( “Свято шкільної бібліотеки”, свято “Мій край чудовий — Україна” (4-б клас),  читацька олімпіада “Найкращий читач 4-а класу”, свято “Книга — найкращий друг”(1-а, 1-б кл.),  день поезії до всесвітнього дня поезії (10 клас), участь у конкурсі “Книгоманія-2017”) .

         Для підвищення професійного рівня та забезпечення інформаційних потреб у школі організовано передплату на фахові журнали та газети.

                  У 2016-2017 навчальному році зафіксовано 3219 відвідувань 365 читачами бібліотеки.  Видано 4183 книжки  (11,5 книжки на кожного читача).

Бібліотека отримала 1649 прим. підручників, 123 прим. літератури;  подаровано бібліотеці 54 книжки.

Адміністративно –господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 60 років тому. Але, не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримкою школи у робочому стані.

 Вчасно здійснювалася бухгалтерією оплата за спожиті школою енергоносії та тепло. Завдяки роботі завгоспа школи Кралюк Н.М. школа не виходить за ліміти споживання енергоносіїв. За кошти місцевого бюджету  здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це: 24 комп’ютери і 6 принтерів, три ноутбуки і один нетбук). У минулому році ми разом з батьківською громадою добре підготували школу до нового навчального року, у цьому нам допомогли: депутати Конотопської  міської ради Огрохін Іван Миколайович, Льовшина Наталія Олександрівна.   При підготовці школи до нового навчального року, силами технічного персоналу школи, робітника по обслуговуванню, було відремонтовано коридори, шкільну їдальню пофарбовано підлогу на поверхах , актову залу, змінено огорожу на міні футбольному полі, майстерні. Проведено косметичний ремонт у всіх навчальних кабінетах,  У кабінет хімії придбано нові стенди та  демонстраційний стіл.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте, своєчасно обрізуються дерева, кущі, проводиться скошування трави на газонах. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом року доглядаються учнями школи. Фарбується огорожа, біляться бордюри.

У школі вже немає класів зі старими дошками, вони були замінені у 2012 році, за гроші батьківського фонду.

З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. З жовтня 2014 року у школі створена вай-фай зона. Високошвидкісний Інтернет   підключено за кошти батьків .

 До управління справами школи залучені батький . У школі діє шкільна рада, загальношкільний батьківський комітет. В кожному класі є батьківські комітети. Головою шкільної ради є Лемешко О.А., а головою загальношкільного батьківського комітету  була Богомаз О.В. Вони є учасниками педагогічних рад, беруть участь у шкільниіх рейдах, запрошуються на відкриті заходи та уроки. Члени шкільної ради та батьківських комітетів є ініціаторами цікавих справ, які проходять у школі та за її межами. На засіданнях шкільної ради затверджується робочий навчальний план школи, розглядається питання навчання та оздоровлення учнів, ремонту школи та багато іншого. Саме наша співпраця є запорукою функціонування і розвитку нашої школи.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

   Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт,  працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на  діти проходять медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.       Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі міської  лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у і за графіком кабінету профогляду медичної установи. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі. До початку роботи пришкільного оздоровчого табору працівники теж проходять медичний огляд.

Організація харчування

   Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються гарячим харчуванням за кошти місцевого бюджету. Гаряче харчування  учнів 1-11 класів відбувається згідно графіку на 2-3 перервах у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

            При плануванні роботи на наступний рік потрібно включити такі оздоровчі заходи як проведення традиційного Дня здоров’я, бесід з лікарями міської лікарні, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя,  виступи шкільної медсестри на батьківських зборах, у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

   Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, це  заступник директора НВР Скотар Л.М., створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

   На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на ЗВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі. Контроль за іншими видами  інструктажів на голову комісії з охорони праці    З учнями школи перед та після канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в кожному кабінеті, майстерні, спортзалі.  Кожним учителем – предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади – і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки під час трудової підготовки при проведенні позакласних заходів.  Класні керівники 1-11 класів щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму.

         Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося на:

-нарадах при директорові;

-засіданнях методичного об’єднання класних керівників;

За минулий навчальний рік незафіксовано травмування  учнів під час навчально- виховного процесу.

Завдання школи  на 2017 – 2018 навчальний рік

Продовжити роботу над науково-методичною проблемою «Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку учнів, створення якісного освітнього простору в школі шляхом використання можливостей ІКТ у навчально-виховному процесі» та звітувати про роботу над цією проблемою на засіданні методичних об’єднань, творчої,  та динамічної груп.

 

 • забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб міста і держави;
 • розвивати ключові компетентності нової української школи, основані на нових освітніх стандартах.
 • забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;
 • реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;
 • впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
 • дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за рахунок чіткого використання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень;
 • посилення здоров’язбережного аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;
 • сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;
 • підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;
 • створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;
 • активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків девіантної поведінки;
 • формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;
 • посилення контролю за викладанням предмета «Захист Вітчизни», сприяння формуванню знань старшокласників про задачі Збройних сил України, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки»;
 • розвиток соціального партнерства навчального закладу із вищими навчальними закладами щодо розвитку обдарованості учнівської молоді;
 • соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;
 • сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм  організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;
 • стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;
 • посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді;
 • оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;
 • забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;
 • оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;
 • психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *