НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ  КОНОТОПСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ

СТУПЕНІВ №11 КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Т.М. Кашуба

 

Індекс справи Заголовок справи (тому, частини) Кількість справ (томів, частин) Строк зберігання

справи (тому, частини

і номери статей за переліком

Примітка
                  01 – Організація системи управління закладом загальної середньої освіти
01-01 Установчі документи закладу освіти та зміни до них: Статут, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організації України

(ЄДРПОУ) тощо.

   

До ліквідації закладу

Пост.

ст. 30

 
01-02 Накази з основної діяльності закладу

загальної середньої освіти

  До ліквідації закладу,

ст. 16-а

 
    01-03   Накази керівника з кадрових питань тривалого зберігання(про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування, зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок. Доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників   75 р.

ст.16-б

 
    01-04 Накази керівника з кадрових питань особового складу тимчасового зберігання   5 р.  
01-05 Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу загальної середньої

освіти

  1 р.1

ст. 397

1 Після заміни

новими

01-06 Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом   До ліквідації

організації, ст. 395-а

 
01-07 План роботи закладу загальної середньої

освіти на навчальний рік

  5 р.,

ст. 157-а

 
01-08 Документи (акти, довідки, приписи, пропозиції, протоколи експертизи тощо) перевірок та інспектування закладу загальної середньої освіти організаціями, установами та службами   10 р.,

ст. 76-а

 
01-09 Протоколи засідання педагогічної ради

закладу загальної середньої освіти

  10 р.,

ст. 14

 
01-10 Контрольно-візитаційна книга   3 р. 1  
01-11 Книга реєстрації наказів з основної діяльності закладу загальної середньої

освіти

  До ліквідації

Закладу

ст. 121-а

 
01-12 Книга реєстрації наказів з  кадрових питань закладу загальної середньої освіти   5 р.,

ст. 121-в

 
01-13 Журнал обліку вхідного листування   3 р.,

ст. 122

 
01-14 Журнал обліку вихідного листування   3 р.,

ст. 122

 

 

                  02 – Організація системи шкільної освіти

                  02.1 – Документи щодо забезпечення гарантованого права на освіту

02.1-01 Книга обліку руху учнів   75 р.,

ст. 16-б

 
02.1-02 Навчальний план закладу загальної середньої освіти, освітня програма   До заміни

новими,

ст.

552-б

1За місцем

складання, в інших

організаціях – доки не мине

потреба

02.1-03 Особові справи учнів   5 р.1 1 Після закінчення

або вибуття наказ МОНМСУ від 10.05.2011

№423

 

02.1-04 Документи та матеріали щодо організації роботи з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації, переведення, випуску учнів   5 р.,

ст. 298,

ст. 575

 
02.1-05 Протоколи та матеріали державної

підсумкової атестації учнів випускних класів закладу загальної середньої освіти

  5 р. Наказ МОНУ

від 30.12.2014

№1547

02.1-06 Алфавітна книга запису учнів   75 р. Наказ МОНМСУ

від 10.08.2011

№423

02.1-07 Книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню

освіту

  75 р.,

ст. 531-а

 
02.1-08 Книга обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню

освіту, срібних та золотих медалей

  75 р.,

ст. 531-а

 
02.1-09 Книга обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот   10 р. 1 1 Після закінчення

книги.

02.1-10 Класні журнали:1-4-х;

5-8, 10-х класів;

групи продовженого дня;

факультативних та гурткових занять з учнями;

індивідуального навчання.

Класні журнали 9,11-х класів

 

  5 р.,

ст. 590

ст. 630

 

 

 

 

10 р.

 
02.1-11 Журнал обліку пропущених і заміщених уроків   5 р.,

ст. 630

 
02.1-12 Журнал реєстрації видачі довідок на учнів   3 р.,

ст. 122

 
                  02.2 – Освітній процес
02.2-01 Документи та матеріали щодо організації

навчання учнів за індивідуальною формою

  5 р.,

ст. 544

 
02.2-02 Документи та матеріали щодо підготовки випускників до участі в зовнішньому

незалежному оцінюванні

  До заміни новими, ст. 579-б  
02.2-03 Документи та матеріали щодо проведення моніторингових досліджень

 

  5 р.,

ст. 577-б

 
02.2-04 Документи та матеріали щодо організації освітнього процесу в початковій школі   До заміни

новими, ст. 20-б

 
02.2-04 Документи та матеріали щодо організації

роботи групи продовженого дня

  1 р.,

ст. 586

 
02.2-05 Документи та матеріали щодо працевлаштування учнів 9, 11 класів   3р.  
                  02.3 – Виховна діяльність
02.3-01 Соціальний паспорт школи    1р.  
02.3-02 Документи та матеріали щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів   5 р.,

ст. 298

 
02.3-03 Документи з організації та діяльності учнівського самоврядування   1 р  
02.3-04 Портфоліо учнів закладу освіти,

поставлених  на внутрішньошкільний облік

  3 р.,

ст. 122

 
02.3-05 Документи та матеріали щодо роботи з

національно-патріотичного виховання учнів

  3 р.,

ст. 604

 
02.3-06 Документи та матеріали щодо харчування учнів   5 р.,

ст. 44б

 
02.3-07 Документи з просвітницької діяльності по  протидії  булінгу   До заміни новими  
02.3-08 Зайнятість учнів в позаурочний час   1р.  
02.4 – Робота щодо запобігання всім видам дитячого травматизму
02.4-01 Документи та матеріали, акти розслідування нещасних випадків з учнями   45 р. 2,

ст. 453

 
02.4-02 Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися закладі з учасниками

освітнього процесу

  45 р. 1,

ст. 477

 
                   02.5 – Фізичне виховання
02.5-01 Паспорт спортивної зали            5 р.2,

ст. 1038

 
02.5-02 Медико –педагогічний контроль за фізичним вихованням      
 

 

                   03 – Організація цивільного захисту

  Нормативно-правові документи про організацію та здійснення заходів цивільного захисту в закладі загальної

середньої освіти

  До заміни новими, ст. 20-б  
03-02 Документи (накази, розпорядження (копії), планидій, схеми, журнали тощо) щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту у закладі загальної

середньо освіти

  Доки не мине потреба  
                  04 – Методична робота
04-01 Документи щодо організації методичної роботи в закладі загальної середньої освіти   3 р.,

 ст. 303

 

 

 

 
04-02 Документи щодо організації курсової перепідготовки в закладі загальної середньої освіти   3 р.,

      ст. 618

 
04-03 Документи щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників у закладі освіти   5 р.,

ст. 638

 

 
04-04 Документи щодо роботи з обдарованими учнями закладу загальної середньої освіти (плани, звіти, конкурси)   3 р.,

ст. 44-б,

ст. 298

 

 
04-05 Документи щодо проведення олімпіад   3 р.  
                  05 –Психологічна служба
05-01 Нормативно-правові документи щодо

діяльності працівників психологічної служби системи освіти (копії)

  Доки

не мине потреба

 
05-02 Журнал корекційно розвивальної роботи   5р.  
05-03  Документи щодо психологічного супроводу учаснків освітнього процесу, протоколи індивідуальної та групової діагностики

 

  Доки

не мине потреба

 
05-04 Документи щодо профілактики булінгу   Доки

не мине потреба

 
05-05 Журнал щоденного обліку роботи   5р.  
                              06 – Робота з кадрами та громадянами
06-01 Трудові книжки працівників закладу

загальної середньої освіти

  До запитання,

Не

затребувані не менше 50 років

ст. 508

 
06-02 Особові справи (заяви, анкети,

автобіографії, копії і витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників закладу загальної середньої освіти

  75 р.1

ст.493-в

1 Після звільнення
06-03 Посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти   5 р. 1

ст. 43

1 Після заміни новими
06-04 Річні статистичні звіти (форма №83-

РВК) з особового складу

  До ліквідації

організації, ст. 302-б

 
06-05 Матеріали (плани, графіки, інформації,

протоколи тощо) роботи атестаційної комісії закладу загальної середньої освіти

  5 р.,

ст. 638

 
06-06 Журнал реєстрації та видачі атестаційних листів   5 р.,

ст. 121-в

 
06-07 Книга обліку трудових книжок і

вкладишів до них працівників закладу освіти

  50 р.,

ст. 530-а

 
                  07– Фінансово-господарська діяльність

 

 

 

07-01

Штатний розпис закладу загальної

середньої освіти

  3 р.,

ст. 37-б

 
07-02 Документи (тарифікаційні списки,

склад тарифікаційної комісії, накази тощо) щодо тарифікації працівників закладу загальної середньої освіти

  25 р.,

ст. 415

 
                  08 – Охорона праці, пожежна безпека
08-01 Нормативно-правові документи з питань охорони праці та пожежної безпеки   Доки не мине

потреба

 
08-02 Інструкції з охорони праці для працівників закладу освіти   До

ліквідації організації, ст. 20-а

 
08-03 Документи та матеріали (положення, інформації, довідки, звіти, акти тощо) щодо дотримання вимог законодавства з питань охорони праці   5 р.,

ст. 437

 
08-04 Документи та матеріали навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників закладу загальної середньої освіти   5 р.,

ст. 436

 
08-05 Документи з питань розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру з працівниками закладу загальної середньої освіти   45 р.2,

ст. 453

2 Пов’язані

із значними матеріальними збитками

та людськими жертвами – 75

08-06 Журнал реєстрації вступного інструктажу

з питань охорони праці для працівників

  10 р.1,

ст. 481

1 – після закінчення

журналу

08-07 Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці для працівників закладу

освіти

  10 р.,

ст. 479

 
08-08 Журнал реєстрації інструктажів з

працівниками закладу освіти з пожежної безпеки

  10 р.1,

ст. 482

1 – після закінчення

журналу

                        09- Зміцнення навчально-матеріальної бази
09-01 Технічний паспорт закладу освіти       5 р.2,

ст. 1038

 
09-02 Акти перевірок готовності закладу

загальної середньої освіти до нового навчального року

  5 р. Наказ МОНУ

від 23.06.2000

 № 240

 

09-03 Документи (звіти, інформації тощо)

щодо споживання опалення

  5 р.,

(звіти,

інформації)

 
09-04 Документи та матеріали (звіти,

інформації тощо) щодо водопостачання

  5 р.,

ст. 1886

 
09-05 Журнал обліку енергоносіїв   5 р.,

ст. 121-в

 
 

                 10 – Робота шкільної бібліотеки

 

10-01

Нормативно- правові документи з питань

організації роботи шкільної бібліотеки закладу загальної середньої освіти

  До заміни

новими

 
10-02 Паспорт бібліотеки закладу освіти   3 р.,

ст. 556,

ст. 804

 
10-03 Річний план роботи бібліотеки закладу

загальної середньої освіти

  1 р.,

ст. 161

 
10-04 Інвентарна книга обліку бібліотечного

фонду закладу загальної середньої освіти

  Доки не мине

потреба

ст. 805

 
10-05 Книга сумарного обліку бібліотечного

фонду закладу загальної середньої освіти

  До ліквідації

бібліотеки,

ст. 806

 
10-06 Книга обліку накладних на отримання

підручників

  До ліквідації

бібліотеки,

ст. 808

 
10-07 Щоденник роботи бібліотеки закладу

загальної середньої освіти

  3 р.,

ст. 804

 
10-08 Картотека обліку підручників   До ліквідації

бібліотеки,

ст. 817

 
10-09 Журнал обліку виданих підручників і

навчальних посібників

  Доки не мине

потреба

 
 

10-10

Журнал обліку підручників та літератури, що приймаються замість втрачених чи пошкоджених   До ліквідації

бібліотеки,

ст. 817

 
10-11 Акти перевірки фонду бібліотеки   1 р. 1,

ст. 802

 
 

10-12

Акти на списання   10 р.,

ст. 812

 
10-13 Формуляри читачів бібліотеки   Доки не мине

потреба

 
                 11 – Медичне обслуговування
11-01 Медичні картки учнів   5 р. 2,

ст. 721-б

2 Після вибуття
11-02 Журнал обліку профілактичного

медичного огляду учнів закладу загальної середньої освіти

  5 р.,

ст. 743

 
11-03 Журнал амбулаторного прийому   5 р.,

ст. 743

 
11-04 Журнал профілактичного огляду

учнів на педикульоз і коросту

  3 р.,

ст. 745

 
11-05 Журнал обліку інфекційних

захворювань

  5 р.,

ст. 745

 
11-06 Карантинний журнал   5 р.,

ст. 745

 
 

11-07

Медичні книжки працівників   3р.,

ст.707

 

 

*Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884.

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.